Show simple item record

dc.contributor.authorÖzuysal, Mustafa
dc.date.accessioned2021-02-12T18:47:05Z
dc.date.available2021-02-12T18:47:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2147-5881
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpRek1UY3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/9974
dc.description.abstractBu çalışmada mobil artırılmış gerçeklik için kullanılabilecek bir nesne arama yöntemi sunulmaktadır. Temel olarak yöntem anahtar nokta betimleyicilerinin eşleştirilmesine ve bu anahtar nokta eşlerinin geometrik kıstaslar ile süzülmesine dayanmaktadır. Eşlemenin hızlandırılması için gerekli iyileştirmeler detayları ile verilmektedir. Ayrıca, Yerelliğe Duyarlı Karma işleminin performansının bilgi erişim yaklaşımlarından faydalanılarak arttırılabileceği de gösterilmiştiren_US
dc.description.abstractIn this paper, an object detection approach suitable for mobile augmented reality is presented. The baseline approach is based on matching keypoint descriptors and verifying these matches with geometric constraints. The performance optimizations necessary for speeding up matching are detailed. It is also demonstrated that it is possible to increase the performance of the Locality Sensitive Hashing by exploiting approaches from the information retrieval fielden_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleArtırılmış gerçeklik için BRIEF betimleyicileri ve yerelliğe duyarlı karma yöntemi ile nesne aramaen_US
dc.title.alternativeObject detection with BRIEF descriptors and locality sensitive matching for augmented realityen_US
dc.typearticleen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.institutionauthorÖzuysal, Mustafa
dc.relation.journalPamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentIzmir Isntitute of Technologyen_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage588en_US
dc.identifier.endpage596en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record