Sistem yöneticileri, oturum açarak ilgili dokümanı görebilirler.

Oturum aç

Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Thermodynamic assessment of downhole heat exchangers for geothermal power generation

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.