Show simple item record

dc.contributor.authorÇimen, Ertuğrul
dc.contributor.authorGürdal, Gültekin
dc.contributor.authorÇuhadar, Sami
dc.contributor.authorAkbaytürk Çanak, Tuba
dc.date.accessioned2020-07-07T11:39:25Z
dc.date.available2020-07-07T11:39:25Z
dc.date.issued2020-06en_US
dc.identifier.citationÇimen, E., Gürdal, G., Çuhadar, S., ve Akbaytürk Çanak, T. (2020). Yeni koronavirüs (COVID-19) sürecinde Türkiye’de üniversite kütüphaneleri. Bilgi Dünyası, 21(1), 167-203. doi:10.15612/BD.2020.834en_US
dc.identifier.issn2148-354X
dc.identifier.urihttp://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/834
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/7784
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Yeni Koronovirüs (COVID-19) nedeniyle binalarını kapatarak yüz yüze kullanıcı hizmetlerine ara vermek ya da askıya almak durumunda kalan üniversite kütüphanelerini tespit etmek, hizmetlerine devam edenlerin hizmetlerini hangi koşullarda, hangi sürelerle verdiğini belirlemek ve kütüphanelerin yeniden açılması durumunda yapılması gerekenler ile ilgili önerilerde bulunmaktır. Bu amacı bütünsel bir çerçevede yakalayabilmek için üniversite kütüphanelerinin farklı paydaşları olan yayıncıların, meslek örgütlerinin bu dönemdeki çalışmaları da küresel düzeyde incelenmiştir. Çalışmanın bir diğer amacı ise üniversite kütüphanelerinin altyapı, bütçe, koleksiyon, kullanıcı eğitimi, personel açısından uzaktan hizmet vermeye ne kadar hazır olduklarını, ani gelişen bu durum nedeniyle yaşanan sorunları tespit etmek ve sorunlar için çözüm önerileri sunmaktır. Çalışmanın temelini oluşturan veriler 209 (129 Devlet Üniversitesi, 75 Vakıf Üniversitesi, 5 Vakıf MYO) yükseköğretim kurumunun kütüphane yöneticilerine gönderilen anket sorularına verilen cevaplardan elde edilmiştir. Ankete 84 kurum katılmıştır. Anket sonuçları Surveey.com ve MS Excel ile analiz edilmiş ve görselleştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe goal of this study is to identify how the university libraries responded to Novel Coronavirus ( COVID-19) Pandemic. While some libraries were locked down for this period, some other libraries only limited their services as needed. To provide a full framework, the efforts pertaining this period from the shareholders of university libraries such as publishers and professional associations have also been studied. The second goal of this study is to find out how libraries are ready to adapt themselves to such unexpected situations and adopt remote service models with their existing personnel, collections, budget or infrastructure. A survey is prepared to be sent out to 209 (129 State universities, 75 foundation universities and 5 foundation vocational schools) higher education institutions. The survey was filled out by 84 institutions. The survey results will be analyzed using Surveey.com and MS Excel. At the closing, since Turkey starts easing coronavirus containment measures, recommendations on how libraries should plan their reopening will be shared.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÜniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneğien_US
dc.relation.isversionof10.15612/BD.2020.834en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectCOVID-19en_US
dc.subjectKoronavirusen_US
dc.subjectPandemien_US
dc.subjectAkademik kütüphaneleren_US
dc.subjectElektronik kaynaklaren_US
dc.subjectUzaktan eğitimen_US
dc.subjectAçık bilimen_US
dc.subjectCoronavirusen_US
dc.subjectPandemicen_US
dc.subjectAcademic librariesen_US
dc.subjectElectronic resourcesen_US
dc.subjectDistance learningen_US
dc.subjectOpen scienceen_US
dc.titleYeni koronavirüs (COVID-19) sürecinde Türkiye’de üniversite kütüphanelerien_US
dc.title.alternativeTurkish university libraries during novel coronavirus (COVID-19) pandemicen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-9463-0852en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-7259-8134en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0602-7928en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-1751-9082en_US
dc.contributor.institutionauthorGürdal, Gültekin
dc.relation.journalBilgi Dünyasıen_US
dc.contributor.departmentIzmir Institute of Technology. Libraryen_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage167en_US
dc.identifier.endpage203en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrencien_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Library / Kütüphane [44]
    Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde üretilen akademik çıktıların koleksiyonudur.

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess