Show simple item record

dc.contributor.advisorTuran, Mine
dc.contributor.advisorDemirkesen, Ali Can
dc.contributor.authorYönder, veli Mustafa
dc.date.accessioned2019-12-17T07:39:30Z
dc.date.available2019-12-17T07:39:30Z
dc.date.issued2019-07en_US
dc.identifier.citationYönder, V. M. (2019). Archiving of the conservation data of immovable cultural assets dating to 1300-1600 in Urla center using GIS. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/7491
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architectural Restoration, Izmir, 2019en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 160-165)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractThis study aims to create a digital archiving system of immovable cultural assets belonging to the early Turkish time frame in Urla historic center. Forming a database with the assistance of the Geographic Information System (GIS) to comprehend and assess the life stories of monuments and to access various user profiles is also considered. In the methodology section; academic articles, books, journals, personal archives, data acquired from state institutions or architectural offices, and the data obtained during fieldwork (physical status and interviews with users) were processed in a GIS platform. Academic reviews and researches of the buildings were conducted. In the decision-making process, which is a sophisticated and multidimensional process, the share of conservation data and data management in the whole process becomes progressively significant. Documentation and registration of architectural immovable cultural assets, which is one of the important figures in the urban context, are conducted under the supervision of the Regional Directorate of Pious Foundations or the Conservation Board. Therefore, extracting a large number of mass data produced each year and making the required classifications make assist decision-making processes. In the discussion and results part, analysis and comparative study of all conservation data of the cultural assets were performed. The results for constructing the database are understanding the scope, accessibility, developers, scale, and data types. In the results for the conservation data archived: are understanding historical background, physical characteristics, conservation activities, and interpreting conservation decisions about buildings.en_US
dc.description.abstractBu çalışma, Urla'nın tarihi merkezinde, erken Türk dönemine ait taşınmaz kültürel varlıklarının dijital bir arşivleme sistemini oluşturmayı amaçlamaktadır. Anıtların yaşam öykülerini anlamak, değerlendirmek ve çeşitli kullanıcı profillerine eriştirmek için Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yardımıyla bir veritabanı oluşturmak da düşünülmektedir. Metodoloji bölümünde; akademik makaleler, kitaplar, dergiler, kişisel arşivler, devlet kurumlarından veya mimarlık ofislerinden elde edilen veriler ve saha çalışması sırasında elde edilen veriler (fiziksel durum ve kullanıcılarla yapılan görüşmeler) CBS platformunda işlenmiştir. Yapıların akademik incelemeleri ve araştırmaları yapılmıştır. Çok yönlü ve çok boyutlu bir süreç olan karar verme sürecinde, koruma verilerinin ve veri yönetiminin tüm süreç içindeki payı giderek önem kazanmaktadır. Kentsel bağlamdaki önemli figürlerden biri olan mimari taşınmaz kültür varlıklarının dokümantasyonu ve tescili, Vakıflar Bölge Müdürlükleri veya Koruma Kurullarının gözetimi altında yapılır. Bu nedenle, her yıl üretilen çok sayıda kitle verisinin çıkarılması ve gerekli sınıflandırmaların yapılması karar verme süreçlerine yardımcı olmaktadır. Tartışma ve sonuçlar bölümünde, kültürel varlıkların tüm koruma verilerinin analizi ve karşılaştırmalı çalışması yapılmıştır. Veri tabanı oluşturma sonuçları kapsamı, erişilebilirliği, geliştiricileri, ölçeği ve veri türlerini anlamaktır. Arşivlenen koruma verilerinin sonuçları: tarihsel arka planını, fiziksel özelliklerini ve koruma faaliyetlerini anlamak ve yapılar hakkındaki koruma kararlarını yorumlamaktır.en_US
dc.format.extentxviii, 186 leavesen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGeographic Information System (GIS)en_US
dc.subjectConservation and restorationen_US
dc.subjectHistoric preservationen_US
dc.subjectCultural heritageen_US
dc.subjectUrla, İzmiren_US
dc.titleArchiving of the conservation data of immovable cultural assets dating to 1300-1600 in Urla center using GISen_US
dc.title.alternativeCBS kullanarak Urla merkezindeki 1300-1600'e tarihlenen taşınmaz kültür varlıklarının koruma verilerinin arşivlenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIzmir Institute of Technology. Architectural Restorationen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record