Show simple item record

dc.contributor.authorGenç, Gözde
dc.contributor.authorBayraktar, Oğuz
dc.contributor.authorBaşal, Güldemet
dc.date.accessioned2019-10-25T07:06:55Z
dc.date.available2019-10-25T07:06:55Z
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.citationGenç, G., Bayraktar, O., and Başal, G. (2009). A research on the production of silk sericin powders by using spray drying method. Tekstil ve Konfeksiyon, 19(4), 273-279.en_US
dc.identifier.issn1300-3356
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/7312
dc.description.abstractSericin protein is usually discarded as a waste in silk industry. Production of silk sericin powders, which can be incorporated into fibers used in textile industry, by spray drying method will enable value-added utilization of waste sericin. in this study aqueous sericin solutions were used as raw material for the production of dry powders using a lab-scale spray dryer. A linear regression analyses were employed, in addition to experimental design at two levels with three factors for the analysis of three responses: moisture content, particle type and agglomeration degree. The process factors were the drying air temperature (120°C and 160°C), the feed rate (1.25x10-4 and 2.5x10-4 dms -), and the concentration of sericin solutions of 10% and 30% (w/w) fed to the spray dryer. The three responses were analyzed statistically to determine the effective parameters and it was concluded that moisture content depended on three factors-drying air temperature being the dominant parameter. Particle size and shape depended mainly on feed rate and agglomeration depended on the moisture content of the product.en_US
dc.description.abstractSerisin proteini genellikle ipek endüstrisinde atık olarak uzaklaştırılmaktadır. Tekstilde kullanılan çeşitli liflerle de etkileşimli olarak kullanılabilen ipek serisin tozlarının püskürtmeli kurutma yöntemiyle eldesi atık serisinin katma değerli bir ürüne dönüştürülmesini mümkün kılacaktır. Bu çalışmada sulu serisin çözeltileri laboratuvar ölçekli püskürtmeli kurutucu kullanılarak kuru toz haline getirilmiştir. Bu işlem sırasında proses parametrelerinin elde edilen toz serisinin nem içeriği, parça tipi ve aglomerasyon derecesine olan etkileri iki seviyeli üç değişkenli bir deney tasarımı ile incelenmiş ve doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır. Proses parametrelerinden kurutma havasının sıcaklığı 120°C ve 160°C , besleme hızı 1.25 x10-4 ve 2.5 x 10-4 dm3s-1 ve püskürtmeli kurutucuya beslenen çözeltideki serisin konsantrasyonu ağırlıkça % 10 ve % 30 olarak seçilmiştir. Etken parametreleri bulmak için deney çıktıları istatiksel olarak analiz edilmiştir. Nem içeriğinin, başta kurutma havası olmak üzere üç proses parametresinden de etkilendiği ortaya çıkarılmıştır. Parça büyüklüğü ve şeklinin başlıca besleme hızına, aglomerasyon derecesinin ise nem içeriğine bağlı olduğu bulunmuştur.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherEge Üniversitesi Yayınlarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFactorial designen_US
dc.subjectFunctional textilesen_US
dc.subjectSericinen_US
dc.subjectSilk proteinen_US
dc.subjectSpray dryingen_US
dc.titleA research on the production of silk sericin powders by using spray drying methoden_US
dc.title.alternativePüskürtmeli kurutma yöntemi kullanılarak ipek serisin tozunun üretimi üzerine bir araştırmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.iztechauthorGenç, Gözde
dc.contributor.iztechauthorBayraktar, Oğuz
dc.relation.journalTekstil ve Konfeksiyonen_US
dc.contributor.departmentIzmir Institute of Technology. Chemical Engineeringen_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage273en_US
dc.identifier.endpage279en_US
dc.identifier.wosWOS:000273600200004
dc.identifier.scopusSCOPUS:2-s2.0-78249263100
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record