Show simple item record

dc.contributor.authorMurathan, Alim
dc.contributor.authorBaba, Alper
dc.date.accessioned2019-09-12T12:48:42Z
dc.date.available2019-09-12T12:48:42Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/7267
dc.description68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 06-10 Nisan 2015, Ankaraen_US
dc.description.abstractTürkiye’nin tarımsal, sanayi ve içme suyu ihtiyacı önemli oranda yeraltısularından karşılanmaktadır. Ülkenin kırsal ve kentsel alanlarındaki içme suyunun yarıdan fazlası, ülke tarımsal sulamalarının yaklaşık üçte biri ve ülke sanayinde kullanılan suyun önemli bir kısmı yeraltı sularından sağlanmaktadır. Yeraltısularının bu şekilde birincil kaynak olarak kullanımı, su kaynakları yönetiminde yeraltısularının önemli ve stratejik bir rol oynadığının göstergesidir. Yeraltısuları ülke genelinde bu kadar yaygın kullanılmasına karşılık su kaynakları yönetiminde ikincil bir konumdadır. Ülke su kaynakları yönetiminde etkin kuruluşlar olan DSİ ve Su Yönetim Genel Müdürlükleri (SYGM) ile kentsel su yönetimi ve kullanımda önemli rol oynayan yerel yönetimlerin yeraltı sularına yönelik araştırma, yönetim ve uygulama birimleri ya son derece yetersiz düzeyde ya da hiç bulunmamaktadır. Türkiye’de yeraltısuyunun toplam potansiyeline yönelik de kapsamlı bilimsel araştırmalar bulunmamaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYeraltısuyuen_US
dc.subjectSu potansiyelien_US
dc.subjectYeraltısuyu yönetimien_US
dc.subjectAğır metalleren_US
dc.titleTürkiye’nin yeraltısuyu potansiyeli, yönetimi, kullanımı ve etkileyen faktörleren_US
dc.title.alternativePotential of groundwater in Turkey and its management, utilization, and influencing factorsen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.contributor.authorID0000-0001-5307-3156en_US
dc.contributor.institutionauthorBaba, Alper
dc.relation.journal68. Türkiye Jeoloji Kurultayıen_US
dc.contributor.departmentIzmir Institute of Technology. Civil Engineeringen_US
dc.identifier.startpage206en_US
dc.identifier.endpage207en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record