Show simple item record

dc.contributor.advisorÇil, Elaen_US
dc.contributor.authorCanaran, Deniz
dc.date.accessioned2018-11-08T07:59:32Z
dc.date.available2018-11-08T07:59:32Z
dc.date.issued2018-07
dc.identifier.citationCanaran, D. (2018). Analysis of urban coffeehouses in the context of public space theories. Unpublished master's thesis, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/6972
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2018en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 76-84)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractThis thesis, with its general scope, aims to investigate the position of the public space, in the socio-cultural context. For this research, coffee houses are examined as micro public spaces. In doing so, this study reveals two different literature review. The first literature is an examination of the emergence of coffeehouses in history. Since its discovery, coffee has become a popular consumer good that has had a global value, and coffee consumption has become one of our everyday practices with its tagged along routines. This daily practice has created its spatial types of space and has led coffeehouses and cafes to emerge in different forms in many geographies. The second literature survey includes different descriptions and classifications of public space. Since public space research is the product of an interdisciplinary field, there are different definitions and various theoretical approaches to the public space. While correlating the two literature review, this thesis investigates the relationship between public space and coffeehouses also in two main contexts which are the political and social examination of the public space. Collaterally, coffeehouses were also studied through these two contexts. In other words, this study aims deal coffeehouses as micro-public spaces with these two different contexts to reveal their various forms in different histories and geographies. In the last chapter, this thesis concluded that coffeehouses were transformed in parallel with the changes in public space and social structure and since the day they opened they received many different public practices due to their pluralistic pattern.en_US
dc.description.abstractBu tez, genel kapsamıyla, kamusal mekanların sosyo kültürel bağlamdaki pozisyonunu araştırmayı hedeflemektedir. Bu araştırma için de mikro kamusal alanlar olarak, kahvehaneler incelenmektedir. Bunu yaparken de, bu çalışma iki farklı literatür araştırması ortaya koyar. Bunlardan ilki kahve ve kahvehanelerin ortaya çıkışı ve tarihsel bağlamda incelenmesidir. Kahve çekirdeğinin bundan yaklaşık 500 yıl önce keşfedildiği tahmin edilmektedir. Öte yandan kahve günümüzde küresel bir değere sahip olan tüketim maddesine dönüşmüş, kahve tüketimi gündelik pratiklerimizden biri haline gelmiştir. Bu gündelik pratik, kendi mekansal örgütlenmesini oluşturmuş, ve yayıldığı bir çok coğrafyada farklı formlarda kahvehaneler ve cafelerin doğmasına neden olmuştur. Buna ilaveten, ikinci literatür araştırması ise kamusal mekanın farklı tanımlamalarını ve sınıflandırmalarını içerir. Kamusal mekan araştırması interdisipliner bir alanın ürünü olduğundan, kamusal mekan için farklı tanımlamalar ve farklı teorik yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu tez çalışması, kahvehane ve kamusal mekan literatürünü ilişkilendirerek, bu ikisi arasındaki ilişkiyi iki bağlamda ele alır. Bu bağlamlar, kamusal mekanın politik, ve sosyal olarak incelenmesidir. Aynı zamanda, kahvehaneler de bu iki bağlam üzerinden incelenmiştir. Bir başka deyişle, bu çalışma, kahvehaneleri, mikro kamusal mekanlar olarak, farklı tarih ve coğrafyalardaki değişik formlarıyla ele almayı ve onların bu iki farklı bağlamda, kamusal mekan ve gündelik pratikler üzerindeki rollerini araştırmayı amaçlamaktadır. Son bölümünde ise bu tez, kahvehanlerin, bu iki bağlamda, önemli kamusal pratiklerin gerçekleştiği, değişen toplum yapısına göre fonsiyonlarını ve formunu yeniden şekillendirebilen, kullanım pratikleri açısından esnek ve çoğulcu mekanlar olduğununu ortaya koymuştur.en_US
dc.format.extentx, 84 leavesen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUrban coffeehousesen_US
dc.subjectPublic spacesen_US
dc.subjectDaily life practicesen_US
dc.subjectCoffeeen_US
dc.titleAnalysis of urban coffeehouses in the context of public space theoriesen_US
dc.title.alternativeKent kahvehanelerinin kamusal alan teorileri bağlamında analizien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIzmir Institute of Technology. Architectureen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record