Show simple item record

dc.contributor.advisorÇıkış, Şenizen_US
dc.contributor.authorKaya, Nazife Aslı
dc.dateinfo:eu-repo/date/embargoEnd/2021-01-16
dc.date.accessioned2018-04-11T09:07:30Z
dc.date.available2018-04-11T09:07:30Z
dc.date.issued2017-12
dc.identifier.citationKaya, N. A. (2017). Postformal thought and creativity in design process. Unpublished doctoral dissertation, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/6873
dc.descriptionThesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Architecture, İzmir, 2017en_US
dc.descriptionFull text release delayed at author's request until 2021.01.16en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 152-162)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to reveal relations between creativity in design and cognitive development levels of designers with a Post-Piagetian approach. In this study design processes were deeply inspected with the aim of obtaining more comprehensive information about the effects of individual’s cognitive status on the design processes, problem-solving and idea generation quality. In this field, studies done so far have been conducted on test results as indicators of creativity. In this study, however, protocol analyses were also evaluated in addition to testing the results, and thanks to this addition, it was possible to determine the qualitative and quantitative effects of the cognitive development levels on creativity. Total twenty-five students voluntarily participated in the research. To collect data, two different methods were employed. Social Paradigm Belief Inventory (SPBI), was employed to determine students' cognitive stages and scores, and Think-aloud protocol, was used to elicit verbal reports of thought sequences of students. In order to analyse verbal reports for investigating designers' cognitive activities, Linkography method was conducted and general statistics of segments were measured. To exposure, the relations between creativity in design and cognitive development levels of designers, SPBI scores and obtained general statistical values of design sessions were correlated and findings showed that there is a strong and significant correlation between cognitive development levels and creativity in favour of dialectical thinking. Addition to this, participants’ partial protocols were analysed syntactically, and the networks were inspected to reveal the impacts of postformal thinking on creative design process with the help of Function-Behaviour-Structure (FBS) Ontology. The findings of the syntactic analysis also supported the finding of the correlations.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Post-Piagetian bir yaklaşımla tasarımda yaratıcılık ile tasarımcıların bilişsel gelişim düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Kişilerin bilişsel düzeylerinin tasarım süreci, problem çözme ve fikir geliştirme kaliteleri üzerindeki etkileri hakkında daha kapsamlı bilgi edinebilmek adına tasarım süreçleri detaylı şekilde incelenmiştir. Konuyla ilgili olarak bu güne kadar yapılan çalışmalar sadece test sonuçlarına dayanmaktayken bu çalışmada bilişsel gelişim seviyelerinin yaratıcılık üzerine etkisini nitel ve nicel olarak saptamak adına test sonuçlarının yanı sıra protokol analizden de yararlanılmıştır. Araştırmaya toplam 25 gönüllü öğrenci kaltılmıştır. Veriler iki farklı yöntemle toplanmıştır. Bunlardan ilki olan Social Paradigm Belief Inventory (SPBI) öğrencilerin bilişsel seviyelerini belirlemede, sesli-düşünme protokolü ise öğrencilerin düşünce dizilerinin sözel raporlarının ortaya çıkarmak için kullanılmıştır. Tasarımcıların bilişsel aktivitelerinin incelenebilmesi için sözel raporlar Linkography yöntemi yardımıyla analiz edilmiş, segmentlerin genel istatistikleri çıkartılmıştır. Tasarımda yaratıcılık ile tasarımcıların bilişsel gelişim düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarabilmek adına SPBI sonuçları ile tasarım oturumlarına ait genel istatistiki veriler ilişkilendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar dialektik düşünme lehine bilişsel gelişim düzeyleri ve yaratıcılık arasında anlamlı bir korelasyon olduğunu göstermiştir. Katılımcıların kısmi sözel raporları üzerinden Function-Behaviour-Structure (FBS) Ontology yardımıyla yapılan sözdizimsel çözümleme de elde edilen bu istatistiki bulguları destekler niteliktedir.en_US
dc.format.extentv, 162 leavesen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectDesingen_US
dc.subjectDesing processen_US
dc.subjectPostformal thinkingen_US
dc.subjectCreativityen_US
dc.subjectDialectical thinkingen_US
dc.subjectRelativistic thinkingen_US
dc.titlePostformal thought and creativity in design processen_US
dc.title.alternativeTasarım sürecinde post-formel düşünce ve yaratıcılıken_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentİzmir Institute of Technology. Architectureen_US
dc.request.emailn.aslikaya@gmail.com
dc.request.fullnameNazife Aslı Kaya
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record