Show simple item record

dc.contributor.advisorKul, Fatma Nurşenen_US
dc.contributor.authorSarıbekiroğlu, Şeyma
dc.dateinfo:eu-repo/date/embargoEnd/2021-01-26
dc.date.accessioned2018-04-10T13:25:51Z
dc.date.available2018-04-10T13:25:51Z
dc.date.issued2017-12
dc.identifier.citationSarıbekiroğlu, Ş. (2017). Understanding cultural landscape characteristics: The case of Barbaros settlement, Urla-İzmir. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/6869
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architectural Restoration, Izmir, 2017en_US
dc.descriptionFull text release delayed at author's request until 2021.01.26en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 144-149)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractRural settlements’ heritage characteristics are threatened to extinct for many decades due to economic and social transformations. While current heritage studies indicate the importance of understanding a place with its all aspects, the issue is limited to architectural characteristics of the rural in Turkey. However, natural and cultural aspects of rural settlements, hosted life practices, used places, structures, objects are all related, and to conserve their valued characteristics, their relations should be considered not to lose their contexts. This thesis aims to understand Barbaros rural settlement, which is located in Urla, İzmir, with a holistic approach. To provide the aimed holistic view, the place is handled as a cultural landscape, which would give the most inclusive result due to its wide content including natural and cultural components, and tangible and intangible aspects. Existing methods, to understand cultural landscape and their contents are searched. As a result, the cultural landscape of Barbaros is analyzed under four headings as; natural land, agricultural land, aquatic areas and the settlement area. Tangible and intangible characteristics of each category, changes in time and correlations in between different categories are detected. The characteristics are evaluated and the ones related with traditional rural life are valued. The results of the research showed that the cultural landscape of Barbaros was strongly related with production when the life was dependent on agricultural activities. Both the activities and relations of the land decreased in time. As result, heritage values are harmed. To reveal the lost values and secure the existing ones, the detected characters and relations should be considered in a possible conservation project.en_US
dc.description.abstractKırsal yerleşimlerin korunması gerekli miras özellikleri ekonomik ve sosyal dönüşümler nedeniyle uzun yılardır yokolma tehdidi altındadır. Güncel koruma çalışmaları, bir yerin tüm yönleriyle anlaşılmasının önemini ortaya koyarken, Türkiye’de kırsal yerleşim çalışmaları çoğunlukla mimari özelliklerle sınırlı kalmıştır. Oysa kırsal yerleşimlerin doğal ve kültürel yönleri, barındırdıkları yaşam pratikleri, mekanlar ve nesneler birbirleriyle ilişkilidir ve miras değerlerinin bağlamlarından kopmadan korunmaları için bu ilişkiler değerlendirilmelidir. Bu tez, İzmir Urla'da bulunan Barbaros kırsal yerleşiminin bütüncül bir yaklaşımla anlaşılmasını amaçlamaktadır. Hedeflenen bütüncül yaklaşımı sağlamak adına, kültürel peyzaj kavramı; doğal, kültürel, somut ve somut olmayan bileşenleri içine alan geniş bir kavram olması nedeniyle kullanılmıştır. Kültürel peyzaj alanında kullanılan metotlar ve kapsamları incelenmiştir. Barbaros kültürel peyzajı, doğal alanlar, tarımsal alanlar, su ile ilişkili alanlar ve yerleşim alanı olmak üzere dört ana başlık altında incelenmiştir. Her bir kategorinin somut ve somut olmayan özellikleri, zaman içindeki değişiklikler ve farklı kategoriler arasındaki ilişkiler tespit edilmiş; özellikler değerlendirilmiş ve geleneksel kırsal yaşamla ilişkili olanların sahip olduğu değerler saptanmıştır. Araştırma göstermiştir ki Barbaros kültürel peyzajı tarımsal yaşam pratiklerine bağlı olarak üretimle güçlü bir ilişki içindeydi. Fakat zaman içinde tarımsal aktiviteler ve mekansal ilişkiler azalmış ve bunun sonucunda miras değerleri zarar görmüştür. Kaybedilen değerleri geri kazanabilmek ve var olanları koruyabilmek için, tespit edilen karakterler ve ilişkiler göz önüne alınmalıdıren_US
dc.format.extentxiv, 149 leavesen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectBarbaros settlementen_US
dc.subjectCultural landscapeen_US
dc.subjectUrla, İzmiren_US
dc.subjectRural settlementen_US
dc.titleUnderstanding cultural landscape characteristics: The case of Barbaros settlement, Urla-İzmiren_US
dc.title.alternativeKültürel peyzaj özelliklerinin anlaşılması: Barbaros yerleşimi, Urla-İzmiren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIzmir Institute of Technology. Architectural Restorationen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record