Show simple item record

dc.contributor.authorAkbaba, Hasan
dc.contributor.authorSelamet, Yusuf
dc.contributor.authorKantarcı, A. Gülten
dc.date.accessioned2017-06-29T13:45:20Z
dc.date.available2017-06-29T13:45:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationAkbaba, H., Selamet, Y., and Kantarcı, A. G. (2016). In situ production of cationic lipid coated magnetic nanoparticles in multiple emulsions for gene delivery. Marmara Pharmaceutical Journal, 20(2), 72-78. doi:10.12991/mpj.20162069254en_US
dc.identifier.issn1309-0801
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.12991/mpj.20162069254
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/5812
dc.description.abstractMagnetic nanoparticles are effective delivery systems to target therapeutic genes by the attractive forces of magnetic fields. Curative effects depending on dose of nucleic acids or drugs increased, while cytotoxic effects minimized with these systems. In this study, a novel magnetic nanoparticle synthesis method was developed by combining advantages of microemulsion and multiple emulsion methods. Particle size, zeta potential, magnetization, complex formation with nucleic acids, DNase I protection ability, and cytotoxicity levels were examined. At last, magnetic nanoparticles were obtained with a promising synthesis method and it is determined that they are sufficiently small, non-toxic and have optimal surface properties for systemic delivery of nucleic acids.en_US
dc.description.abstractManyetik nanopartiküller manyetik alanın çekim kuvvetini kullanarak terapötik genleri etkili bir şekilde aktaran sistemlerdir. Bu sistemlerde, ilaç ve nükleik asit dozuna bağlı tedavi edici etki artırılırken, sitotoksik etkiler en aza indirgenir. Bu çalışmada mikroemulsiyon ve çoklu emülsiyon metotlarının avantajları bir araya getirilerek yeni bir manyetik nanopartikül üretim yöntemi geliştirilmiştir. Partikül boyutu, zeta potansiyeli, manyetizasyon değeri, nükleik asitler ile kompleks oluşumu, DNaz I’e karşı koruma yeteneği ve sitotoksisite derecesi araştırılmıştır. Son olarak, manyetik nanopartiküller gelecek vaat eden bir sentez yöntemi ile elde edilmiş ve nükleik asitlerin sistemik taşınması için yeterli derecede küçük boyutta, toksik olmayan ve ideal yüzey özelliklerine sahip oldukları belirlenmiştir.en_US
dc.description.sponsorshipTUBITAK-SBAG-112S294en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherMarmara Universityen_US
dc.relation.isversionof10.12991/mpj.20162069254en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCationic magnetic nanoparticleen_US
dc.subjectGene deliveryen_US
dc.subjectIron oxidesen_US
dc.subjectMagnetofectionen_US
dc.subjectMultiple emulsionen_US
dc.subjectSuperparamagneticen_US
dc.titleIn situ production of cationic lipid coated magnetic nanoparticles in multiple emulsions for gene deliveryen_US
dc.title.alternativeGen aktarımı için katyonik lipid kaplı manyetik nanoparçacıkların çoklu emulsiyonlar kullanılarak yerinde üretimien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.iztechauthorSelamet, Yusuf
dc.relation.journalMarmara Pharmaceutical Journalen_US
dc.contributor.departmentİYTE, Fen Fakültesi, Fizik Bölümüen_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage72en_US
dc.identifier.endpage78en_US
dc.identifier.wosWOS:000379969900003
dc.identifier.scopusSCOPUS:2-s2.0-84958793944
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record