Show simple item record

dc.contributor.authorErkarslan, Önder
dc.contributor.authorYılmaz, Hande
dc.date.accessioned2017-03-01T11:45:50Z
dc.date.available2017-03-01T11:45:50Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationErkarslan, Ö., and Yilmaz, H. (2011). Optimization of product design through quality function deployment and analytical hierarchy process: Case study of a ceramic washbasin. Metu Journal of the Faculty of Architecture, 28(1), 1-22. doi:10.4305/METU.JFA.2011.1.1en_US
dc.identifier.issn0258-5316
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.4305/METU.JFA.2011.1.1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/4937
dc.description.abstractQuality Function deployment (QFD) is a useful method for optimizing products which can be applied during the design process as well as in the postproduction process for further developments and revisions. This paper aims at examining the applicability of QFD and Analytic Hierarchy Process (AHP) to incorporate customer expectations and design quality into the product through a case study on a ceramic washbasin (1). In the first phase of the study customer needs and satisfaction are surveyed based on the current product design. This data is then merged with a Voice of Engineer (VOE) chart where technical attributes and features corresponding to the items in the Voice of Customer (VOC) are listed. By using the Analytic Hierarchy Process (AHP), the customer needs as well as technical attributes are quantified and prioritized. Quality characteristics are then obtained by the calculation of customer weights according to the level of importance, which were then transformed into measurable technical attributes in the House of Quality (HOQ). Interrelations among customer requirements, technical attributes and planning blocks were put in a matrix in order to get precise evaluations. The findings of this study demonstrate that the application of QFD at an earlier period in the design phase can help to efficiently implement design remediation.en_US
dc.description.abstractKalite Fonksiyon Göçerimi (KFG), ürünlerde yapılacak ileri iyileştirme ve geliştirmeler için üretim sonrasında olduğu kadar tasarım süreci boyunca da uygulanabilen yararlı bir yöntemdir. Bu çalışma, müşteri beklentilerini ve tasarım kalitesini ürüne aktarabilmek için KFG ve Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS)’nin ürün tasarımında uygulanabilirliğini ölçmeyi amaçlar ve bir seramik lavabo tasarımı vaka çalışması özelinde konuyu ele alır. Çalışmanın ilk bölümünde, ele alınan ürünle ilgili müşteri gereksinimleri ve beklentileri araştırılmıştır. Bu veriler öncelikle Müşteri Sesi adı verilen tablolara aktarılmış, oradan da teknik özelliklere karşılık gelecek biçimde dönüştürülerek Mühendisin Sesi adı verilen tablolar oluşturulmuştur. Analitik Hiyerarşi Sürecinin bu vakaya uygulanması ile müşteri beklentileri ve teknik özellikler bir ölçü sistemi içerisinde sayısal değerlere dönüştürülmüştür. Kalite özellikleri önem seviyelerine göre müşteri ağırlıklarının hesaplanmasıyla elde edilerek daha sonra Kalite Evi adı ile anılan ve ölçülebilen teknik değerler içeren tablolara aktarılmıştır. Daha kesin sonuçlar elde etmek amacı ile birbirleriyle ilişkileri olan müşteri beklentileri, teknik özellikler ve planlanlama engelleri bir matrise yerleştirilmiştir. Bu çalışmanın bulguları, KFG yönteminin tasarım sürecinin ilk aşamalarında kullanıldığında, ürün iyileştirme konusunda daha etkin olabileceğini kanıtlamaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherMiddle East Technical Universityen_US
dc.relation.isversionof10.4305/METU.JFA.2011.1.1en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnalytical Hierarchy Process (AHP)en_US
dc.subjectProduct optimizationen_US
dc.subjectQuality Function Deployment (QFD)en_US
dc.titleOptimization of product design through quality function deployment and analytical hierarchy process: Case study of a ceramic washbasinen_US
dc.title.alternativeKalite fonksiyon göçerimi ve analitik hiyerarşi süreci aracılığıyla ürün tasarımının optimizasyonu: Bir seramik lavabo tasarımıen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR8317en_US
dc.contributor.institutionauthorErkarslan, Önder
dc.relation.journalMetu Journal of the Faculty of Architectureen_US
dc.contributor.departmentIzmir Institute of Technology. Industrial Designen_US
dc.identifier.volume28en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage22en_US
dc.identifier.wosWOS:000297383400001
dc.identifier.scopusSCOPUS:2-s2.0-80054084252
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record