Show simple item record

dc.contributor.authorAkil, Övünç
dc.contributor.authorGüden, Mustafa
dc.contributor.authorÇiftçioğlu, Muhsin
dc.contributor.authorHall, Ian W.
dc.contributor.authorTaşdemirci, Alper
dc.date.accessioned2015-12-22T10:14:43Z
dc.date.available2015-12-22T10:14:43Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationAkil, Ö., Güden, M., Çiftçioğlu, M., Hall, I. W., & Taşdemirci, A. (2004, Nisan). Alüminyum oksit uzun fiber destekli Mg matris kompozitlerin statik ve yüksek hız basma davranışı. V. Kovan & C. Meran (Ed.), 10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi (s. 58-64). Denizli, Türkiye: Pamukkale Üniversitesi.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/4422
dc.description.abstractBu çalışmada uzun alüminyum oksit (FP™) fiber destekli magnezyum matris kompozitlerin enine basma davranışının deformasyon hızına bağlı değişimi araştırılmıştır. Silindirik numuneler fiber doğrultusuna dik yönde değişik uzama oranlarında Split Hopkinson basınç çubuğu ve statik mekanik test cihazı kullanılarak test edilmiş uzama-gerilme ilişkileri incelenmiştir. Bunun yanında optik mikroskop ve SEM kullanılarak kırılma mekaniği belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda malzemenin enine basma mukavemetinin deformasyon hızı ile arttığı tespit edilmiş olup mikro-yapı incelemesinde deformasyonun ikizlenme ve kayma ile gerçekleştiği belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the compression behavior of a alumina long fiber (FP™) reinforced magnesium matrix composites were investigated through the transverse to fiber direction at diffrent strain rates. Cylindrically core drilled samples were tested at high strain rates and quasi-static using Split Hopkinson Pressure Bar and static mechanical testing machines respectively. The failure mechanism of the composite was also anayzed using optical and scanning elektron mikroscopy. The compressive strength of the composite was found to vary deformation rate. The deformation mechanis was determined to be slip and twinning.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMMCen_US
dc.subjectSürekli fiberen_US
dc.subjectKolsky çubuğuen_US
dc.subjectUzama oranıen_US
dc.subjectMagnezyumen_US
dc.subjectContinious fiberen_US
dc.subjectKolsky Baren_US
dc.subjectStrain rateen_US
dc.subjectMagnesiumen_US
dc.titleAlüminyum oksit uzun fiber destekli Mg matris kompozitlerin statik ve yüksek hız basma davranışıen_US
dc.title.alternativeQuasi-static and high strain rate compression behavior of alumina long fiber reinforced Mg metal matrix compositesen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.contributor.authorIDTR114738en_US
dc.contributor.authorIDTR11652en_US
dc.contributor.authorIDTR114512en_US
dc.contributor.institutionauthorGüden, Mustafa
dc.contributor.institutionauthorÇiftçioğlu, Muhsin
dc.contributor.institutionauthorTaşdemirci, Alper
dc.relation.journal10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisien_US
dc.contributor.departmentİYTE, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.startpage58en_US
dc.identifier.endpage64en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record