Show simple item record

dc.contributor.authorOlijhoek, Tom
dc.contributor.authorMitchell, Dominic
dc.contributor.authorBjørnshauge, Lars
dc.contributor.otherBalaban, Burcu
dc.contributor.otherÇelik, Sönmez
dc.contributor.otherGürdal, Gültekin
dc.contributor.otherHolt, İlkay
dc.date.accessioned2016-12-16T11:18:52Z
dc.date.available2016-12-16T11:18:52Z
dc.date.issued2016-12
dc.identifier.citationOlijhoek, T., Mitchell, D., ve Bjørnshauge, L. (2016). Açık erişim ve yayıncılık değerlendirme kriterleri (B. Balaban, S. Çelik, G. Gürdal ve İ. Holt, Çevirenler). Türk Kütüphaneciliği, 30(4), 782-794.en_US
dc.identifier.issn1300-0039
dc.identifier.issn2147-9682
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/2634
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.14293/S2199-1006.1.SOR-EDU.AMHUHV.v1en_US
dc.descriptionOlijhoek, T., Bjørnshauge, L. ve Mitchell, D. (2015). Criteria for open access and publishing. ScienceOpen Research, (8s.) makalesinin çevirisidir.en_US
dc.description.abstractBu makale DOAJ’ın tarihsel gelişimi ve bugünkü durumuna ilişkin genel bir değerlendirme sunmaktadır. Makalede DOAJ tarihine kısaca değinildikten sonra DOAJ’ın açık erişim, fikri mülkiyet hakları ve kuşku uyandıran yayıncılarla ilgili politikaları detaylı biçimde anlatılmaktadır. Makalenin büyük bir kısmını, DOAJ’ın açık erişim dergi değerlendirme sürecinde yeni belirlenen değerlendirme kriterlerinin nasıl kullanıldığına ilişkin açıklamalar ve DOAJ Seal’ı nitelendirmek için seçilen yedi yeni değerlendirme kriterinin arkasında yatan gerekçeler oluşturmaktadır. Son bölüm, DOAJ’ın yakında akademisyen ve yayıncılara sunacağı veri tabanı arama ve üst veri yükleme ile ilgili genişletilmiş seçeneklere ayrılmıştır. Sonuç, daha güçlü bir platform ve daha istikrarlı bir veri tabanı sunan, yükleme ve üst verinin derlenebilmesi için gelişmiş hizmetlere izin veren yenilenmiş bir DOAJ’dır.en_US
dc.description.abstractThis article gives an overview of the history and current status of the DOAJ. After a brief historical overview, DOAJ policies regarding open access, intellectual property rights and questionable publishers are explained in detail. The larger part of this article is a much requested explanation on how DOAJ uses its new set of criteria for the evaluation of open access journals and the rationale behind choosing the seven extra criteria that qualify for the DOAJ Seal. A final section is devoted to the extended possibilities that DOAJ will be offering shortly to scholars and publishers for searching the database and for uploading metadata. The result is a renewed DOAJ that offers a more robust platform, a more stable database and enhanced services to allow the upload and collection of metadata.en_US
dc.description.sponsorshipDOAJen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürk Kütüphaneciler Derneğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAçık erişim yayıncılıken_US
dc.subjectBOAI tanımlamalarıen_US
dc.subjectDOAJ APIen_US
dc.subjectİletişim ağlarıen_US
dc.subjectVeri tabanlarıen_US
dc.subjectLisanslama ve telif hakkıen_US
dc.subjectKuşku uyandıran yayıncılaren_US
dc.subjectDOAJ Sealen_US
dc.titleAçık erişim ve yayıncılık değerlendirme kriterlerien_US
dc.title.alternativeCriteria for open access and publishingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Kütüphaneciliğien_US
dc.identifier.volume30en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage782en_US
dc.identifier.endpage794en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrencien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record