Now showing items 1-1 of 1

    • Açık Veri – Açık Erişim : Dünya ve Türkiye 

      Gürdal, Gültekin (Türkiye Bilişim Derneği, 2014-10)
      Bilgiye erişimin önündeki engellerin kaldırılması; gerek üretilen bilginin niteliğinin yükselmesine, gerekse yüksek katma değerli ürünler ve hizmetlerle toplumun hızlı biçimde gelişip kalkınmasına imkân sağlayacaktır. Bu ...