Now showing items 1-1 of 1

    • Hizmet kalitesi ölçülebilir mi? 

      Bulgan, Uğur; Gürdal, Gültekin (ÜNAK, 2005-09-22)
      Küreselleşme ve bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi hizmet sektöründe yer alan firmaları derinden etkilemektedir. Firmalar birbirine karşı rekabet avantajı sağlayabilmek, etkinliklerini artırabilmek için yoğun çaba ...