Show simple item record

dc.contributor.authorTuğlular, Tuğkan
dc.date.accessioned2021-02-12T18:47:08Z
dc.date.available2021-02-12T18:47:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1302-9304
dc.identifier.issn2547-958X
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpVM09EQTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/10013
dc.description.abstractYazılım tasarım şablonları, tekrar eden yazılım tasarım problemleri için hazır çözümler sunar. Model-Görünüm-Denetçi (İng. MVC) gibi bileşik tasarım şablonları ise, var olan tasarım şablonlarının biraraya getirilmesi ile daha büyük ölçekli problemleri çözmek için geliştirilmektedir. Bu çalışmada bağlamsal doğrulama problemi için bir bileşik tasarım şablonu geliştirilmiştir. Bağlamsal doğrulama, bir işlem gerçekleş- tirilmeden önce o işlem için gerekli tüm nesnelerin gerekli koşulları sağladığının doğrulanması anlamına gelmektedir. Bileşik tasarım şablonu geliştirme yöntemi ile ortaya konan bağlamsal doğrulama tasarım şablonu; tek sorumluluk, açık-kapalı ve bağımlılığı tersine çevirme nesne temelli tasarım ilkelerine göre geliştirilmiştir. Geliştirilen bağlamsal doğrulama tasarım şablonu bünyesinde Ziyaretçi, Strateji, Dekoratör ve Bildirim tasarım şablonlarını barındırmaktadır. Ortaya konan bağlamsal doğrulama tasarım şablonu, kullanım şekli itibariyle iki örnek uygulama üzerinde tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractSoftware design patterns provide readily available solutions for recurring software design problems. Composite design patterns, such as Model-View-Controller (MVC), provide solutions for large scale design problems by bringing existing design patterns together. In this work, a composite design pattern is developed for contextual validation problem. Contextual validation means validating all necessary conditions of all context objects defined by the context. In this work, development method for composite design patterns is followed by using single responsibility, open-closed, dependency inversion principles of object oriented design. The proposed contextual validation design pattern includes Visitor, Strategy, Decorator and Notification design patterns. Usage of the proposed contextual validation design pattern is discussed on two case studiesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleBağlamsal Doğrulama için Bir Yazılım Tasarım Şablonuen_US
dc.title.alternativeA Software Design Pattern For Contextual Validationen_US
dc.typearticleen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.institutionauthorTuğlular, Tuğkan
dc.relation.journalDokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisien_US
dc.contributor.departmentIzmir Isntitute of Technologyen_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue57en_US
dc.identifier.startpage888en_US
dc.identifier.endpage898en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record