Show simple item record

dc.contributor.authorYetgin, Ali
dc.contributor.authorŞenturan, Merve
dc.contributor.authorBenek, Atakan
dc.contributor.authorEfe, Ebru
dc.contributor.authorCanlı, Kerem
dc.date.accessioned2021-02-12T18:47:07Z
dc.date.available2021-02-12T18:47:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2149-5920
dc.identifier.issn2458-8474
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpFMk1qTXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/10008
dc.description.abstractPterigynandrum filiforme Hedw. Orta Avrupa ve Anadolu’nun dağlık alanlarında orman altlarında yaşayan bir karayosunu türüdür. Yayılış alanı geniş olduğu için bulunması kolaydır. Antimikrobiyal çalışmaların amacı dünya üzerinde enfeksiyon hastalıklarına sebep olan mikroorganizmaların etkilerini yok edebilen maddelerin bulunmasıdır. Yapılan antimikrobiyal aktivite çalışmasıyla P. filiforme’nin 17 bakteri ve 1 maya türü üzerindeki etkisi analiz edildi. Etanol ekstraksiyon yöntemi ile 0.27 ve 0.93 mg örnekler hazırlandı ve disk difüzyon yöntemi ile geniş spektrumlu antimikrobiyal analizi yapıldı. P. filiforme karayosununun antimikrobiyal potansiyeli konusunda literatürde herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. P. filiforme örnekleri ile çalışılan bakterilerde antimikrobiyal etki belirlenmiştir. Bunlar gram pozitif bakteriler olan S. aureus, B. subtilis, L. monocytogenes ve E. faecalis; gram negatif bakteriler olan K. pneumoniae ve S. enteritidis olmaktadır.en_US
dc.description.abstractPterigynandrum filiforme Hedw. is a moss species living in the forests of Central Europe and Anatolia. It is a wide spreading moss. The aim of the antimicrobial studies are discovering new substances which reduce effects of infectious. The antimicrobial activity effect of P. filiforme against 17 bacteria and 1 fungus species was analyzed in this study. 0.27 and 0.93 mg samples were prepared by ethanol extraction method and wide spectrum antimicrobial analysis was performed by disk diffusion method. There is no research in the literature regarding the antimicrobial potential of P. filiforme. Antimicrobial activity was determined in the bacteria treated with P. filiforme samples. These include gram-positive bacteria S. aureus, B. subtilis, L. monocytogenes and E. faecalis; gramnegative bacteria K. pneumoniae and S. enteritidis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyoloji Çeşitliliğinin Korunmasıen_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.titlePterigynandrum filiforme Hedw. Türünün Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of Antimicrobial Activity of Pterigynandrum filiforme Hedw.en_US
dc.typearticleen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnatolian Bryologyen_US
dc.contributor.departmentIzmir Isntitute of Technologyen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage43en_US
dc.identifier.endpage47en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record