Show simple item record

dc.contributor.authorEğilmez, Oğuz Özgür
dc.contributor.authorAlkan, Deniz
dc.date.accessioned2021-02-12T18:47:07Z
dc.date.available2021-02-12T18:47:07Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1300-3453
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/T1RJek5qUTA
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/10006
dc.description.abstractTrapez Sac Kalıplar (TSK) hem çelik bina hem de çelik köprü sektörlerinde beton döşemenin kalıp sistemi olarak sıklıkla kullanılmaktadırlar. TSK’ler her ne kadar bina inşaatlarında çelik I-kirişlere yanal destek sağlayıcı elemanlar olarak işlev görseler de, çelik köprü sektöründe trapez sac kalıplardan destek elemanları olarak yararlanılmasına izin verilmez. Ancak, önceki çalışmalar birleşim detayının geliştirilmesi durumunda TSK sisteminin kirişin yanal kararlılığına belirgin şekilde destek sağlayabildiğini göstermiştir. Bu makale halen devam etmekte olan ve TSK’lerin mukavemetinin incelendiği analitik bir çalışmanın ara sonuçlarını içermektedir. Geçmişte, TSK sistemleriyle desteklenen köprü kirişlerin genel burkulma davranışını irdeleyen basit sonlu elemanlar modelleri (SEM) kullanılmıştır. Bu çalışmada TSK’leri hem birbirlerine hem de kirişlere bağlayan vidalardaki kararlılık destek kuvvetlerini belilemek için kullanılan geliştirilmiş bir sonlu elemanlar modelinin sonuçlarına yer verilmiştir. Bu çözümleme sonuçları TSK’lerin içermesi gereken mukavemet ihtiyacını belirleyecek olan bir tasarım yönteminin geliştirilmesinde kullanılacaktır.en_US
dc.description.abstractPermanent metal deck forms (PMDF) are frequently used in the building and bridge industries as concrete deck formwork. PMDF are not currently relied upon as a bracing source for bridges due to eccentric connections that can dramatically reduce the stiffness of the deck system. However, previous studies have shown that the PMDF can provide substantial bracing against lateral torsional buckling to the bridge girders by making simple modifications to connection details. This paper presents the results of an ongoing analytical study on the PMDF strength requirements for steel bridge girders. In the past, simplified finite element analytical (FEA) models were used to investigate the global buckling behavior of the PMDF braced systems. This paper focuses on results of modified FEA models to determine the stability brace forces of fasteners used to connect the PMDF along the sidelaps of the sheets and also to the girders. The results will be used to develop strength requirements for the PMDF used in the bridge industry.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnşaat Mühendisliğien_US
dc.titleÇelik köprü I-kirişlerine yanal destek sağlayan trapez sac kalıpların mukavemetien_US
dc.title.alternativeStrength of permanent metal deck forms used to brace steel bridge I-girdersen_US
dc.typeotheren_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalTeknik Dergien_US
dc.contributor.departmentIzmir Isntitute of Technologyen_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage4891en_US
dc.identifier.endpage4904en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record