Now showing items 1-2 of 2

  • 8. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu 

   İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2014)
   Günümüzde mimari tasarım, analiz ve uygulama süreçlerinin giderek sayısallaşmasıyla birlikte, önceleri birbirlerinden oldukça ayrık (sezgisel, analitik, sosyal, vb.) safhalar olarak deneyimlenen üretim ve tüketim ...
  • Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu Bildiri Kitabı 

   Kiper, Gökhan; Dede, Mehmet İsmet Can; İYTE, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü (Makina Teorisi Derneği, 2015-06)
   Uluslararası Katılımlı Makine Teorisi Sempozyumu, UMTS 2015, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makine Mühendisliği Bölümü tarafından organize edilerek 14-17 Haziran 2015 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenmiştir. UMTS 2015 ...