Show simple item record

dc.contributor.advisorİlal, Mustafa Emre
dc.contributor.authorÇakır, Onurcan
dc.date.accessioned2019-11-15T11:50:44Z
dc.date.available2019-11-15T11:50:44Z
dc.date.issued2019-07en_US
dc.identifier.citationÇakır, O. (2019). A model for assessing acoustic comfort in enclosed public spaces. Unpublished doctoral dissertation, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/7363
dc.descriptionThesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2019en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 91-97)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractAcoustic comfort is one of the important topics in terms of user satisfaction. In order to determine and control acoustic comfort, measurable parameters are needed to be able to compare and improve soundscapes. Parameters for architectural acoustics, like reverberation time and sound pressure level are widely used for this purpose. Psychoacoustic parameters like loudness, sharpness, roughness and fluctuation strength are mostly used for determining the sound quality of mechanical sounds. They have also started to be used for evaluating soundscapes of open areas and enclosed spaces. This research aims to find out the relationship between the psychoacoustic parameters and acoustic comfort in non-acoustic enclosed public spaces, specifically in eating establishments. To reach this aim, both on-site measurements and in laboratory listening tests were conducted in five eating establishments. During on-site measurements, a simultaneous questionnaire study was also conducted. Subjective and objective data were comparatively evaluated. Listening tests were based on auralizations with calibrated simulation models. This provided a research model, that allows control over the acoustic environment without having to make real changes in the physical elements of the eating establishments. The auralization sound files were presented to listening test participants with headphones and they evaluated soundscapes with different psychoacoustic properties. The last chapter provides a summary of results and suggestions for future studies. Better acoustic comfort was found to be related with higher sharpness, lower reverberation time, lower loudness and lower roughness values for the examined parameter ranges.en_US
dc.description.abstractMekanların değerlendirilmesinde kullanıcı memnuniyeti göz önünde bulundurulduğunda, akustik konfor önemli konu başlıklarından biridir. Akustik konforu değerlendirebilmek ve iyileştirmek adına değerlendirebilmek için, ölçülebilir parametrelere ihtiyaç vardır. Reverberasyon süresi ve ses basınç düzeyi gibi mimari akustik parametreler, bu amaç için sıklıkla kullanılmaktadır. Gürlük, keskinlik, kabalık ve dalgalanım kuvveti gibi psikoakustik parametreler ise genellikle mekanik cihazların ses kalitelerinin değerlendirilmelerinde kullanılmaktadır. Bu parametreler aynı zamanda kapalı ve açık mekanların akustik konfor değerlendirmelerinde de kullanılmaya başlamışlardır. Bu çalışmanın amacı, yemek mekanları özelinde, akustik amaçlı kullanılmayan kapalı kamusal alanlarda akustik konfor değerlendirmeleri ile psikoakustik parametrelerin ilişkisini araştırmaktır. Bu amaca ulaşmak için, beş yemek mekanında yerinde ölçümler ve laboratuvarda işitme testleri gerçekleştirilmiştir. Yemek mekanlarında ölçümlerle eş zamanlı olarak anketler yapılmıştır. Ortaya konan nesnel ve öznel veriler karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bunun yanında, bilgisayarda benzetim yoluyla mekanların modelleri oluşturulmuş ve gerçek mekan verileri ile kalibre edilmiştir. Mekanları temsil edecek işitselleştirmeler, bu modeler aracılığıyla hazırlanmıştır. Böylece mekanı akustik açıdan kontrol edebilmek için, gerçek mekanı fiziksel olarak değiştirmeye gerek bırakmayacak bir araştırma modeli ortaya konmuştur. Mekanlara ait işitselleştirme ses dosyaları, dinleme testi katılımcılarına kulaklıklarla dinletilmiş ve farklı psikoakustik değerlere sahip sesler hakkında değerlendirmeleri alınmıştır. Son kısımda ise sonuçlar özetlenerek, sonraki çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur. Mekanlarda iyi akustik konfor, incelenmiş olan değer aralıklarında yüksek keskinlik, düşük reverberasyon süresi, düşük gürlük ve düşük kabalık değerleri ile ilişkili bulunmuştur.en_US
dc.format.extentxiii, 128 leavesen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArchitectural acousticen_US
dc.subjectAcoustic comforten_US
dc.subjectPsychoacousticsen_US
dc.titleA model for assessing acoustic comfort in enclosed public spacesen_US
dc.title.alternativeKapalı kamusal mekanlarda akustik konfor değerlendirmesi için bir modelen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentIzmir Institute of Technology. Architectureen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record