Show simple item record

dc.contributor.authorDemirbüker Kavak, Dilek
dc.contributor.authorÖzçelik, Serdar
dc.contributor.authorÜlkü, Semra
dc.date.accessioned2019-10-25T11:54:35Z
dc.date.available2019-10-25T11:54:35Z
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.isbn978-142443606-4
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.1109/BIYOMUT.2009.5130333
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/7315
dc.description2009 14th National Biomedical Engineering Meeting, BIYOMUT 2009; Balcova, Izmir; Turkey; 20 May 2009 through 22 May 2009en_US
dc.description.abstractDoğal zeolitler biyoaktif maddelerdir. Doğal zeolitlerin hayvanlarda biyokütle arttırıcı besi katkı maddesi, insanlarda ülser tedavisinde mide asitliğini tamponlayıcı, asitliği düşürücü ilaç gibi değişik kullanım alanları mevcuttur. Değişik sağlık alanlarında kullanımlarından dolayı, zeolitlerin yapısal stabilitesinin sindirim sırasında belirlenmesi; olası olumlu veya olumsuz etkileşimleri anlamak açısından önem taşımaktadır. Gerçekleştirilen araştırmada, yapay sindirim sırasında zeolitte meydana gelebilecek olası morfolojik değişimlerin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla zeolitin ABTS ile radikal sönümleme kapasitesi araştırılmış, yapay sindirim denemeleri gerçekleştirilerek de uygulama süreci sonrası yapıda olası değişimler ve adsorpsiyonlar taramalı elektron mikroskobu, FTIR, XRD analizleri ile incelenmiştir. 3g/100ml zeolitin ABTS radikalini %45 inhibe ettiği bulunmuştur. Taramalı elektron mikroskobu deneyleri sonucunda yapay sindirilmiş örneklerin yüzey morfolojisinde değişim gözlenmemiştir. Element analizleri yapısal kaybın olmadığını, Al ve Si elementlerinin ağırlıkça yüzdelerinin, kontrol örnekleriyle (Al:8.1; Si: 39) sindirilmiş örneklerde (Al:8.2; Si: 38.3) yaklaşık aynı olduğunu göstermiştir. Infrared spektrum (IR) ve X-ray ışını kırınımı analizleri sonuçları ise bu bulguları doğrulamıştır. Ayrıca taramalı elektron mikroskobu ve IR spektrum sonuçları yapay sindirim ortamındaki maddelerin, zeolit yüzeyinde adsorplanmadıklarıını göstermektedir. Sonuç olarak doğal zeolitler, yapay sindirim sırasında yapısal stabilitelerini kaybetmemektedirler.en_US
dc.description.abstractNatural zeolites are bioactive materials. They have different applications; they are used as additives in animal feeds to support biomass production and used to treat stomach ulcers incisions in humans as they act as buffers to reduce stomach acidity. Based on different health applications, structural stability of zeolite during digestion is important to understand possible interactions, positive and negative side effects with the digestion. In this study, it was aimed to investigate possible morphological changes in natural zeolites during simulated digestion. Based on this aim, radical inhibition capacity of zeolite was investigated and possible adsorptive, morphological changes were analyzed by scanning electron micrographs (SEM), Infrared spectrum (IR) and X-ray diffraction (XRD) analysis. 45% inhibition for ABST radical was found with 3g/100ml zeolite. SEM analyses showed that there were no changes in surface morphology in digested samples. Elemental results indicated no structural loss where wt% of Al and Si element’s in control (Al:8.1; Si: 39) and digested samples (Al:8.2; Si: 38.3) were almost same. Results were also confirmed by IR and XRD analysis. Besides SEM and IR results indicated that there were no adsorption of digestive matter on zeolite surfaces. It was concluded that zeolites preserved their structural stability during simulated digestion.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIEEEen_US
dc.relation.isversionof10.1109/BIYOMUT.2009.5130333en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDoğal zeolitleren_US
dc.subjectYapay sindirimen_US
dc.subjectNatural zeolitesen_US
dc.subjectArtificial digestionen_US
dc.titleYapay sindirim sıvısında doğal zeolitlerde meydana gelen morfolojik değişmeleren_US
dc.title.alternativeMorphological changes in natural zeolites in simulated digestion fluiden_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.contributor.iztechauthorDemirbüker Kavak, Dilek
dc.contributor.iztechauthorÖzçelik, Serdar
dc.contributor.iztechauthorÜlkü, Semra
dc.relation.journalProceedings of 2009 14th National Biomedical Engineering Meeting, BIYOMUT 2009en_US
dc.contributor.departmentIzmir Institute of Technology. Chemical Engineeringen_US
dc.contributor.departmentIzmir Institute of Technology. Chemistryen_US
dc.identifier.wosWOS:000274345400085
dc.identifier.scopusSCOPUS:2-s2.0-70350217497
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record