Show simple item record

dc.contributor.authorGürdal, Gültekin
dc.contributor.authorKafalı Can, Gönül
dc.date.accessioned2018-07-18T13:09:23Z
dc.date.available2018-07-18T13:09:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationGürdal, G. ve Kafalı Can, G. (2018). E-Kaynakların Seçimi ve Yönetimi: İYTE Kütüphanesi. N. Çakmak, S. Baytur ve S. Akça (Ed.), Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi Sempozyumu (s. 29-43) içinde. Ankara, Türkiye: ÜNAK.en_US
dc.identifier.urihttps://unak.org.tr/yayinlar/
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/6913
dc.descriptionÜNAK 2017 Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi Sempozyumu 12 - 14 Ekim 2017, Atılım Üniversitesi, Ankaraen_US
dc.description.abstractAkademik kütüphane bütçelerinin %90’ından fazlası elektronik kaynaklar için harcanmakta ve bu kaynaklar genellikle yurt dışı kaynaklı olduğundan, döviz artışları özelikle devlet üniversitelerinde bütçe planlamalarını zorlaştırmaktadır. Gerek bütçelerin etkin, etkili ve verimli kullanılabilmesi, gerekse bütçe planlamalarının sağlıklı yapılabilmesi için elektronik kaynakların seçimi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi süreçleri büyük önem taşımaktadır. Çalışmada İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Kütüphanesi örneğinden yola çıkılarak elektronik kaynakların seçim sürecindeki temel değerlendirme kriterlerine, maliyet/fayda analizine ve bütçe planlamasının nasıl yapılabileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmesi hedeflenmiştir. Aynı zamanda; elektronik kaynakların kullanımı ve yönetilmesi, kullanım istatistiklerinin arttırılması için neler yapılabileceği, bu konuda destek alınabilecek teknolojik araçlar ve gelişmeler, elektronik kaynaklar ile ilgili eğitim yöntemleri ve eğitimlere ilginin nasıl arttırılabileceğine ilişkin öneriler sunulması amaçlanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÜniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectE-kaynaklaren_US
dc.subjectAkademik kütüphaneleren_US
dc.subjectİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphanesien_US
dc.subjectKütüphane bütçe planlamasıen_US
dc.subjectE-kaynak yönetimien_US
dc.subjectE-kaynak seçimien_US
dc.titleE-Kaynakların Seçimi ve Yönetimi: İYTE Kütüphanesien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.contributor.institutionauthorGürdal, Gültekin
dc.contributor.institutionauthorKafalı Can, Gönül
dc.relation.journalAkademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi Sempozyumuen_US
dc.identifier.startpage29en_US
dc.identifier.endpage43en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Library / Kütüphane [41]
    Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde üretilen akademik çıktıların koleksiyonudur.

Show simple item record