Show simple item record

dc.contributor.advisorBöke, Hasanen_US
dc.contributor.authorÜnal, Yasemen
dc.dateinfo:eu-repo/date/embargoEnd/2018-08-21
dc.date.accessioned2017-12-14T07:38:36Z
dc.date.available2017-12-14T07:38:36Z
dc.date.issued2017-07
dc.identifier.citationÜnal, Y. (2017). Importance of condition survey and report of built cultural heritage: Düzce (Hereke) Bath. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/6581
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architectural Restoration, Izmir, 2017en_US
dc.descriptionFull text release delayed at author's request until 2018.08.21en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 173-177)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractIn historic buildings conservation works, proper intervention decisions are taken by the correct analysis and evaluation of the present situation of the building. The European Committee for Standardization (CEN) has started a standardization studies in the protection of cultural heritage. One of the important developed standard is the “Condition Survey and Report of Built Cultural Heritage” that accepted in 2012. Turkish Standards Institution has adopted the “condition survey and report of built cultural heritage'' as a local standard to be used in the conservation work of historic building in Turkey. Hence, all institutions have to comply with the standards for conservation work carried out in Turkey. This standard specifies how the present condition of cultural heritage will be evaluated, documented, recorded and reported. It is applied the determination of the need for maintenance measures and identification of detailed principles of conservation. The aim of this thesis was to use standard on a case study. The chosen case was Düzce Bath in İzmir. The study began by visual observation at the site. During the survey of the study, digital camera, flashlight and steel meter were used in the necessary places. Work has to be started from mostly collapsed walls, arches and domes that affect the stability of the building severely.en_US
dc.description.abstractTarihi yapıların korunması çalışmalarında doğru müdahale kararları, yapının mevcut durumunun doğru analiz edilip değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeye bağlı olarak yapılacak çalışmaların belirlenmesi ile verilebilir. Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), kültürel mirası koruma çalışmalarında kullanılmak üzere standardizasyon oluşturma çalışmalarına başlamıştır. Geliştirilen standartlardan birisi, 2012 yılında kabul edilen ''Kültürel Miras Yapılarının Mevcut Durumunun İncelenmesi ve Raporlanması'' dır. Türk Standartları Enstitüsü, bu standartı tarihi yapıların korunması çalışmalarında kullanılacak bir standart olarak kabul etmiştir. Dolayısıyla tüm kurumlar, Türkiye'de yapılan koruma çalışmalarında bu standarta uymak zorundadır. Bu standart, kültürel mirasın mevcut durumunun nasıl değerlendirileceğini, belgeleneceğini, kaydedileceğini ve rapor edileceğini tanımlamaktadır. Standart, ihtiyaçların ve korumanın esaslarının belirlenmesi çalışmalarında uygulanmaktadır. Bu tezin amacı bir örnek çalışması üzerinde standartı kullanmaktır. Seçilen örnek İzmir'de Düzce Hamamı'dır. Çalışma yapıda görsel gözlem ile başlatılmıştır. Çalışmada gerekli yerlerde dijital kamera, çelik metre ve aydınlatma cihazları kullanılmıştır. Çalışma, binanın stabilitesini ciddi biçimde etkileyen yıkılmış duvarlar, kemerler ve kubbelerden başlamıştır.en_US
dc.format.extentxxi, 278 leavesen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectDüzce Bathen_US
dc.subjectHistorical buildingsen_US
dc.subjectCultural heritageen_US
dc.titleImportance of condition survey and report of built cultural heritage: Düzce (Hereke) Bathen_US
dc.title.alternativeKültürel mirasın durum incelemesi ve raporunun önemi: Düzce (Hereke) Hamamıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIzmir Institute of Technology. Architectural Restorationen_US
dc.request.emailyasemenunal@yahoo.com.tr
dc.request.fullnameYasemen Ünal
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record