Show simple item record

dc.contributor.authorTürker, Esra
dc.contributor.authorYıldız, Ümit Hakan
dc.contributor.authorArslan Yıldız, Ahu
dc.date.accessioned2017-10-10T13:35:25Z
dc.date.available2017-10-10T13:35:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationTürker, E., Yıldız, Ü. H., and Arslan Yıldız, A. (2016, December 3-5). Üç boyutlu hücre kültürü için polimer esaslı ekstrasellüler matriks mimetiği. Paper presented at the 20th National Biomedical Engineering Meeting. doi:10.1109/BIYOMUT.2016.7849410en_US
dc.identifier.isbn9781509058297
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.1109/BIYOMUT.2016.7849410
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/6331
dc.description20th National Biomedical Engineering Meeting, BIYOMUT 2016; Izmir; Turkey; 3 December 2016 through 5 December 2016en_US
dc.description.abstractElektro-eğirme metodu gelişmiş üretim teknolojilerindendir ve biyomedikal uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle doku mühendisliğinde amaç, çalışılacak doku üzerine doğal veya sentetik destek materyali (iskele) üreterek hücrenin uyum sağlayabileceği bir ortam oluşturmaktır. Bu projenin amacı üç boyutlu (3D) hücre kültürü çalışmaları için elektro-eğirme-metodu ile poli(L-laktik-co-epsilon-kaprolakton) (PLLCL) kullanılarak iskele üretilmesidir. Homojen lifler ve uygun gözenek boyutu elde etmek amacıyla optimizasyon çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen liflerin çapı, akış hızı ve voltajın artmasıyla azalmaktadır. Taramalı uç elektron mikroskop incelemeleri (SEM) lif morfolojik yapılarının doku iskelesi fabrikasyonu için ideale yakın olduğunu ortaya çıkarmıştır.en_US
dc.description.abstractElectrospinning method is one of the advanced manufacturing technologies that widely used in biomedical applications. Especially the aim of tissue engineering is to fabricate naturally or synthetic support material (scaffold) for a tissue which is studied to provide suitable environment for cells. The aim of the project is producing poly (L-lactide-co-epsilon-caprolactone) (PLLCL) nanofibers as a scaffold by using electrospinning method in order to three dimensional (3D) cell cultures studies. Optimization studies were made in order to obtain homogeneous fibers and suitable pore size. The obtained fibers diameter decreases by increasing flow rate and voltage. By scanning electron microscopy (SEM) morphological structures of fibers examined that exhibiting nearly perfect conditions for scaffold.en_US
dc.description.sponsorshipBilimsel Araştırma Proje Fonu (İYTE BAP 2015-05)en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIEEEen_US
dc.relation.isversionof10.1109/BIYOMUT.2016.7849410en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectElectrospinningen_US
dc.subjectExtracellular matrixen_US
dc.subjectTissue engineeringen_US
dc.subject3D cell cultureen_US
dc.subjectDoku mühendisliğien_US
dc.subject3D hücre kültürüen_US
dc.subjectExtrasellüler matriksen_US
dc.titleÜç boyutlu hücre kültürü için polimer esaslı ekstrasellüler matriks mimetiğien_US
dc.title.alternativePolymer based extracellular matrix mimetics for 3D cell cultureen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.contributor.authorIDTR147447en_US
dc.contributor.authorIDTR202132en_US
dc.contributor.institutionauthorTürker, Esra
dc.contributor.institutionauthorYıldız, Ümit Hakan
dc.contributor.institutionauthorArslan Yıldız, Ahu
dc.relation.journal20th National Biomedical Engineering Meetingen_US
dc.contributor.departmentIzmir Institute of Technology. Biotechnology and Bioengineeringen_US
dc.contributor.departmentİzmir Institute of Technology. Chemistryen_US
dc.identifier.wosWOS:000404996800037
dc.identifier.scopusSCOPUS:2-s2.0-85015936638
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record