Show simple item record

dc.contributor.advisorDede, Mehmet İsmet Canen_US
dc.contributor.advisorKiper, Gökhanen_US
dc.contributor.authorGündüzalp, Gün
dc.date.accessioned2015-11-19T09:16:05Z
dc.date.available2015-11-19T09:16:05Z
dc.date.issued2015-03
dc.identifier.citationGündüzalp, G. (2015). Control of mechanical joints that have joint clearance. Unpublished master's thesis, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/4327
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Mechanical Engineering, Izmir, 2015en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 92-94)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionxi, 105 leavesen_US
dc.description.abstractJoint clearance is a defect that is present in all mechanical joints in every mechanism. Joint clearances for revolute joints result from the relatively small difference between the dimensions of diameters of two concentric bodies which interrelated to each other. Manufacturing errors, tolerances, wear, and material deformation lead to joint clearances. Due to these unavoidable reasons, joint clearance is inevitable and has negative impact on the dynamic response on the whole system. There are numerous previous studies to compensate for the effects of joint clearance. Input shaping method is used to reduce residual vibrations in computer controlled mechanical systems. This method operates by changing the shape of the input. The aim of this study is to adapt input shaping method to the controller of a mechanical joint, that have joint clearance to compensate for the negative effects of the joint clearance, especially residual vibrations. The input shaping method is a model-based approach and therefore, exact knowledge of the system model is required. In this thesis, the first work is carried out to identify the system model. This is accomplished in two stages for the system without joint clearance and with joint clearance. Later, the input shaping method is implemented and tested on the simulation model of the mechanical joint with joint clearance. After receiving acceptable results in simulation tests, the method is implemented on the experimental system and system response is evaluated for a variety of inputs. The experimental test results indicated that the input shaping method applied to the controller of a mechanical joint with joint clearance makes the system free of residual vibrations especially for the inputs with relatively higher acceleration and jerk profiles.en_US
dc.description.abstractMafsal boşlukları her bir mekanizmanın tüm mekanik eklemlerinde bulunan hatalardır. Dönel mafsalların boşlukları, eş merkezli olarak birbirine bağlanan iki parçanın çaplarının birbirinin aynı olmamasından kaynaklanmaktadır. Boşlukların görülme sebeplerinden bazıları üretim hataları, işleme toleransları, parçada meydana gelen aşınmalar ve malzeme deformasyonlarıdır. Bu sebepler kaçınılamaz olduklarından, mafsal boşlukları tamamıyla giderilememektedirler ve tüm sistemin dinamik tepkisini olumsuz etkilemektedirler. Mafsal boşluklarının etkilerini azaltmak için birçok çalışma yapılmıştır. Şekillendirilmiş girdi yöntemi bilgisayar kontrollü sistemlerde artık titreşimleri azaltan bir yöntemdir. Bu yöntem, girdi komutunun şeklini değiştirme esasına dayalı olarak çalışmaktadır. Bu çalışmanın amacı, mafsal boşluklarının mekanizma üzerinde yarattığı özellikle istenmeyen artık titreşimler gibi negatif etkileri azaltmak için sisteme şekillendirilmiş girdi yöntemini uygulamaktır. Şekillendirilmiş girdi, model-temelli bir yaklaşım olduğu için sistem modeli ile ilgili kesin bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tezde ilk çalışma, sistem modelinin ortaya çıkarılması üzerine yapılmıştır. Sistem modeli çalışması mafsal boşluklu ve mafsal boşluksuz olarak iki kısımda yapılmıştır. Daha sonra şekillendirilmiş girdi mafsal boşluklu model üzerinde benzetim ortamında uygulanmış ve test edilmiştir. Benzetim ortamında kabul edilebilir sonuçlar alındıktan sonra şekillendirilmiş girdi metodu deneysel sistem üzerinde test edilmiş ve sistem tepkisi çeşitli girdiler için sınanmıştır. Deneysel test sonuçlarına göre, şekillendirilmiş girdi yönteminin özellikle yüksek ivme ve ivmelenme profillerine sahip girdiler uygulandığında sistemdeki mafsal boşluklarından kaynaklanan artık titreşimleri azaltmak için kullanılabileceği ortaya çıkmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVibration reducing methodsen_US
dc.subject.lcshJoints (Engineering)en_US
dc.titleControl of mechanical joints that have joint clearanceen_US
dc.title.alternativeMafsal boşlukları olan mekanik eklemlerin denetimien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIzmir Institute of Technology. Mechanical Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record