Show simple item record

dc.contributor.authorBulgan, Uğur
dc.contributor.authorGürdal, Gültekin
dc.date.accessioned2015-01-09T12:04:20Z
dc.date.available2015-01-09T12:04:20Z
dc.date.issued2005-09-22
dc.identifier.citationBulgan, U., & Gürdal, G. (2005). Hizmet kalitesi ölçülebilir mi?. ÜNAK'05: Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması, İstanbul, Türkiyeen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/4258
dc.identifier.urihttp://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak05/u05-22.pdfen_US
dc.description.abstractKüreselleşme ve bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi hizmet sektöründe yer alan firmaları derinden etkilemektedir. Firmalar birbirine karşı rekabet avantajı sağlayabilmek, etkinliklerini artırabilmek için yoğun çaba göstermektedirler. Hizmet sektörü kendi içinde sürekli gelişme gösterirken, imalat sektörü içinde de hizmet, rekabet avantajı getiren önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Hizmet kalitesinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmaların da buna paralel olarak artığı görülmektedir. Artan önem, hizmet kalitesinin etkin şekilde ölçülmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. “Ölçemediğini daha iyi hale getiremezsin” değişinden etkilenen hizmet sektörü de hizmet kalitesini daha etkin bir şekilde ölçmeye çalışmaktadır. Kütüphane ve enformasyon bilimi içerisinde hizmet kalitesini ölçmek için çeşitli yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi de SERVQUAL’in kullanımı merkezlidir. Servqual yapısını kullanan bu ölçek temel olarak kütüphane hizmetlerine yönelik faktörleri içermektedir. Bu çalışmada, hizmet kalitesinin ölçümüne yönelik olarak Parasuraman, Zeithhalm ve Berry tarafından geliştirilen SERVQUAL hizmet kalitesi ölçüm modeli hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra SERVQUAL yapısını taşıyan ve kütüphanelere yönelik hizmet kalitesi faktör ve niteliklerini içeren ölçeğe değinilmiştir. Uygulanan model değerlendirilmiş ve uygulayıcılara önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÜNAKen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKütüphanecilik--Ölçümlemeen_US
dc.subjectÖlçümleme--Hizmet kalitesien_US
dc.subjectLibrarianshipen_US
dc.titleHizmet kalitesi ölçülebilir mi?en_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.contributor.iztechauthorGürdal, Gültekin
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Library / Kütüphane [43]
    Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde üretilen akademik çıktıların koleksiyonudur.

Show simple item record