Show simple item record

dc.contributor.authorÇukadar, Sami
dc.contributor.authorGürdal, Gültekin
dc.contributor.authorÇelik, Sönmez
dc.contributor.authorKahvecioğlu, Kerem
dc.date.accessioned2016-12-01T14:37:19Z
dc.date.available2016-12-01T14:37:19Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationÇukadar, S., Gürdal, G., Çelik, S., ve Kahvecioğlu, K. (2012). Türkiye’de üniversite kütüphaneleri: Mevcut durum ve gelecek. D. Günay, & E. Öztemel (Ed.), Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011) Bildiri Kitabı, İstanbul, Türkiye (s. 2426-2439) içinde. Ankara: T.C. Yükseköğretim Kurulu.en_US
dc.identifier.isbn9789757912392
dc.identifier.isbn9789757912422
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/2565
dc.description.abstractÜniversite Kütüphaneleri; üniversitenin amaç ve işlevlerine paralel olarak üniversitede yapılan öğretimi, araştırmayı, akademik çalışmaları doğrudan destekleyen, sürekli yeni bilgi kaynakları ile gelişen ve bilimin son verilerini kullanıma sunan kurumlardır. Ayrıca üniversite kütüphaneleri, ders programlarının içeriğinin oluşturulmasında, öğrenci ve araştırmacıların basılı ve elektronik ortamda bulunan bilgi kaynaklarını etkin biçimde arama-erişim-kullanım-değerlendirme becerilerinin kazandırılmasında önemli katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda, üniversite kütüphanelerinin amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için bina, bütçe, personel, koleksiyon gibi temel unsurların yeterli düzeyde olması gerekmektedir. Bu çalışmada, üniversite kütüphanelerinin temel unsurları ve Türkiye’deki mevcut durum incelenerek, konu ile ilgili temel sorunlar irdelenmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherT.C. Yükseköğretim Kuruluen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÜniversite kütüphanelerien_US
dc.subjectYükseköğretimen_US
dc.subjectBilgi kaynaklarıen_US
dc.subjectAraştırmaen_US
dc.titleTürkiye’de üniversite kütüphaneleri: Mevcut durum ve geleceken_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.contributor.institutionauthorGürdal, Gültekin
dc.relation.journalUluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011) Bildiri Kitabıen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.startpage2426en_US
dc.identifier.endpage2439en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Library / Kütüphane [44]
    Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde üretilen akademik çıktıların koleksiyonudur.

Show simple item record