Show simple item record

dc.contributor.authorGüden, Mustafa
dc.contributor.authorAkkurt, Sedat
dc.contributor.authorEroğlu, Ahmet E.
dc.contributor.authorDemir, Mustafa M.
dc.date.accessioned2016-07-29T09:07:44Z
dc.date.available2016-07-29T09:07:44Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationGüden, M., Akkurt, S., Eroğlu, A. E., and Demir, M. M. (2011). Merkezi laboratuvarların araştırmadaki önemi: İYTE-MAM örneği. G. Durmuş, & E. Öztemel (Ed.), Uluslararası Yükseköğretim Kongresi : Yeni Yönelişler ve Sorunlar (s. 1394-1398) içinde. İstanbul, Türkiye: Yükseköğretim Kurulu.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/2016
dc.description.abstractÜniversitelerin üç temel misyonu vardır: bilgiyi üretmek, bilgiyi yaymak ve topluma hizmet etmek. Bunlardan birincisi literatürü takip ederek edinilen bilgi ışığında planlanan deneylerle laboratuvarda güncel veri toplamak ile gerçekleştirilir. İkincisinde, elde edilen güncel veriyi yazılı veya sözlü olarak yayınlayarak bilgiyi yayar. Sonuncusunda ise toplumun bilgi ve birikim bakımından önünde olan üniversite topluma bazı sorunları çözmede katkıda bulunur. Bu çalışmada birinci konu olan veri üretimi ve bunun rasyonalize edilmesi konusunda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Malzeme Araştırma Merkezi (İYTE-MAM) tecrübesi aktarılacaktır. Sanayi firmalarının katma değeri yüksek ürün üretebilmelerinin ön şartı öncelikle kendi ürünlerini geliştirmeleridir. Bunun için de üniversitelerde bulunan ve güncel cihazlarla donatılmış laboratuvarlar büyük önem taşımaktadır. Türk üniversiteleri son yıllarda araştırma makina teçhizat altyapısı bakımından gelişmiş batılı ülkelerin üniversite laboratuvarları ile boy ölçüşecek konuma gelmiştir. Ancak sağlıklı ve güncel veri toplamanın ön şartı deneyimli personel ve verimli bir işletme modeli ile çalıştırılan laboratuvarlarla gerçekleşebilir. Tek disiplinli ve içine kapanık bölüm yapısının dışında çok disiplinli ve farklı bölümlerden araştırmacıları bünyesinde bulunduran merkezler üniversiteden çevresine bilgi akışı köprüsü görevi görmektedir. Türk üniversitelerinde araştırma laboratuvarlarında sıkça rastlanan sorunlar deneyimli teknik personel eksikliği, cihaza erişimde zorluk, cihazın kalibre tutulmaması, teknik desteğin geç gelmesi gibi sıralanabilir. Bu sorunların aşılmasında üniversite çapında ve dışında herkesin kullanımına açık merkez laboratuvar modelinin en etkin çözüm olduğu İYTE-MAM örneğinde geçtiğimiz 10 yılda gözlenmiştir. Bu tür merkez laboratuvarlar randevu sistemiyle çalşarak sanayi firmalarından gelen taleplere hızla cevap verebilmektedir. 2001 yılında kurulan İYTE-MAM kampüste bulunan yüksek maliyetli makina teçhizatı bünyesinde toplayarak malzeme teknolojileri alanında kampüs içi ve kampüs dışında akademik veya sanayi kökenli araştırmacılara randevu sistemiyle hizmet vermektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherYükseköğretim Kuruluen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİYTE-MAMen_US
dc.subjectMerkez laboratuvaren_US
dc.subjectAnalizen_US
dc.subjectAraştırmaen_US
dc.subjectİYTEen_US
dc.titleMerkezi laboratuvarların araştırmadaki önemi: İYTE-MAM örneğien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.contributor.authorIDTR114738en_US
dc.contributor.authorIDTR3591en_US
dc.contributor.authorIDTR8641en_US
dc.contributor.authorIDTR130614en_US
dc.contributor.institutionauthorGüden, Mustafa
dc.contributor.institutionauthorAkkurt, Sedat
dc.contributor.institutionauthorEroğlu, Ahmet E.
dc.contributor.institutionauthorDemir, Mustafa M.
dc.relation.journalUluslararası Yükseköğretim Kongresi : Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011)en_US
dc.contributor.departmentİYTE, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.startpage1394en_US
dc.identifier.endpage1398en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record