Picture
kivanckilinc.jpg picture
Full Name
Kılınç, Kıvanç
 
Personal Site
 
Loading... 5 0 20 0 false
Loading... 1 0 20 0 false
Interests
Türkiye ve Orta Doğu’da Sosyal Konutun Tarihi, Tipolojileri ve Güncel Pratikleri
Erken Cumhuriyet Dönemi Konut Kültürü
Enformel Kentsel Gelişme ve Barınma Sorunu
Kent Tarihi, Kimliği ve Hafızası (20. YY)
İslam Sanatı ve Mimarisi
Temel Tasarım ve Eğitimi