Full Name
Çağlar Duvarcı, Özlem
Vernacular Name
Özlem ÇAĞLAR DUVARCI