Organization name
02.01. Department of Conservation and Restoration of Cultural Heritage
City
İzmir
Country
Turkey
City
İzmir
Description
İzmir Institute of Technology, Department of Architectural Restoration is founded in 1994.

The program aims at establishing an interdisciplinary approach for education, research and application in the field of conservation of historical buildings. The Materials Conservation Laboratory was established to carry out studies on characterization and treatment of historic building materials. Meanwhile, equipment necessary for the measured survey of historical buildings is being provided within Central Surveying and Topography Laboratory of the Faculty of Architecture.

The M.S. Program in Architectural Restoration offers Master of Science programme for the graduates of Department of Architecture, Department of Civil Engineering, Department of Chemistry (Faculty of Science) and Department of City and Regional Planning. Education has begun in September 2001 for architects, in 2009 for civil engineers, in 2012 for chemists, in 2014 for city and regional planners.

Prior to students on the Architectural Conservation Thesis, the students are required to complete 36 credit hours for the MS in Architectural Restoration Program. Department of Architectural Restoration has started to provide non-thesis Master of Science programme from 2011-2012 fall semester. Non-thesis Master of Science programme requires a minimum 11 courses consist of 42 credit hours. İzmir Institute of Technology, Department of Architectural Restoration offers PhD programme for the graduates of Architecture and Architectural Restoration Departments since the spring semester of 2012-2013 academic year. In 2014 – 2015 academic year, PhD programme for the graduates of City and Regional Planning Departments has begun.

For further information, refer to https://restoration.iyte.edu.tr/en/home-page/

------

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimari Restorasyon Bölümü 1994 yılında kurulmuştur. Bölümün amacı, tarihi yapıların korunması konusunda eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini disiplinlerarası bir yaklaşım ile sürdürmektir. Bölümümüzde, tarihi yapı malzemelerinin analizi ve korunmasına yönelik araştırmaların yapılacağı Malzeme Koruma Laboratuvarı kurulmuştur. Tarihi yapıların belgelenmesine yönelik donanım, Mimarlık Fakültesi bünyesindeki Merkezi Topoğrafya ve Ölçme Bilgisi Laboratuvarı’ndan sağlanmaktadır.

Bölüm, 2001 yılında mimarlara, 2009 yılında inşaat mühendislerine, 2012 yılında kimya bölümü mezunlarına ve 2014 yılında şehir ve bölge planlama mezunlarına yönelik yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimari Restorasyon Bölümü tezli yüksek lisans eğitim 36 kredilik ders saati ve yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Bölüm, 2011-2012 Güz döneminden itibaren tezsiz yüksek lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Tezsiz yüksek lisans eğitimi minimum 11 ders ve 42 kredilik ders saatinden oluşmaktadır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimari Restorasyon Bölümü 2012 bahar döneminden itibaren Mimarlık ve Mimari Restorasyon bölümleri mezunlarına doktora eğitimi vermeye başlamıştır. 2014-2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren de şehir ve bölge planlama mezunlarına yönelik doktora eğitimlerine başlamıştır.

Daha detaylı bilgi almak için; refer to https://restoration.iyte.edu.tr/
Country
Turkey