Organization name
04.01. Department of Chemistry
Parent OrgUnit
City
İzmir
Country
Turkey
City
İzmir
Description
IZTECH Chemistry Department, as one of the first departments established at the Institute started undergraduate and graduate education and research activities at the İzmir city center in 1998. The Department has been continuing education and research activities at the campus in Gülbahçe Village (Urla) since 1999.

The Department offers bachelor of science (BSc), master of science (MSc) and doctor of philosophy (PhD) degrees. A total of 54 compulsory and elective courses (130 credits) must be successfully completed for graduation from the undergraduate program. The Department offers also minor and double major degrees for the successful students from other departments.

IZTECH Chemistry Department has sub-disciplines of chemistry as Analytical, Bio-, Physical, Inorganic, and Organic. Chemistry is a central science; therefore, the Department has collaborations with other science and engineering disciplines.

MSc students must be successful from about 7 courses (21 credits) and finish a thesis in one of the sub-disciplines for graduation. All the research activities are carried out in departmental laboratories equipped with modern instruments and in the research centers at İZTECH.

PhD program is arranged based on the student’s previous degree (MSc or bachelor’s level). PhD degree is given to the students who complete the courses, the proficiency exam, and a thesis in one of the sub-disciplines successfully.

For further information, refer to https://chemistry.iyte.edu.tr/en/about/

-------

İYTE Kimya Bölümü, Enstitü’nün ilk kurulan bölümlerinden biri olarak, lisans ve lisansüstü eğitim ile araştırma faaliyetlerine 1998 yılında Enstitü’nün İzmir merkezindeki binasında başlamıştır. 1999 yılından itibaren Urla Gülbahçe Köyü’ndeki kampüsünde eğitim ve araştırmalarına devam etmektedir.

İYTE Kimya Bölümü; lisans (BSc), yüksek lisans (MSc) ve doktora (PhD) programları aracılığıyla eğitim ve araştırma olanakları sunmaktadır. Lisans programında, Kimyanın alt disiplinlerinde zorunlu ve seçmeli olmak üzere 54 adet ders (130 kredi) vardır ve tamamında başarılı olunması halinde mezuniyet hakkı kazanılır. Kimya Bölümü, ayrıca, kimyaya ilgi duyan diğer bölüm öğrencilerine yandal ve çift anadal eğitim olanakları da sunmaktadır.

İYTE Kimya Bölümü; Analitik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya, Anorganik Kimya ve Organik Kimya gibi alt disiplinleri bünyesinde barındırmaktadır. Kimyanın merkezi bir bilim dalı olması nedeniyle, diğer temel bilimler ve mühendislik disiplinleri ile ortak araştırmalar yapılmaktadır.

Yüksek lisans programında toplam 21 kredi karşılığı ders vardır. Derslerden başarılı olunması ve seçilen konuda tezin tamamlanması halinde yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans ve doktora süresince araştırmalar, Bölümdeki gelişmiş araştırma laboratuvarları ve İYTE’deki merkez laboratuvarlarında gerçekleştirilir.

Doktora programı, öğrencinin bir önceki programına bağlı olarak planlanır. Toplam 21 kredi karşılığı ders, doktora yeterlik sınavı ve seçilen konudaki tez çalışmalarının başarıyla tamamlanması halinde doktora diploması verilir.

For further information, refer to https://chemistry.iyte.edu.tr/hakkimizda/
Country
Turkey