Yönetici DSpace at IZTECH ile temasa geçebilirsiniz:

Çevrimiçi form: Geri Bildirim
E-Posta: openaccess@iyte.edu.tr