Browsing by Category Diğer


???browse.nav.jump.publicationcategory???
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 27 to 46 of 391 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Bakır mineralinin anemi durumundaki dengeleyici ve düzeltici etkisinin moleküler ve genetik düzeyde insan enterosit hücre modelinde araştırılmasıGüleç, Şükrü 
2018Bazik amino asit içeren çift-protonlanmış peptit iyonlarının gaz-fazı parçalanma mekanizmalarının kütle spektrometresi ile çalışılmasıYalçın, Talat 
2016Beta maritima bitkisinde tuz toleransında rol oynadığı düşünülen üç genin karakterizasyonuKarakaya, Hüseyin Çağlar 
2017Beton için yeni bir statik ve dinamik mekanik karakterizasyon metodolojisi geliştirilmesiTaşdemirci, Alper ; Güden, Mustafa ; Saatcı, Selçuk 
2007Biber (Capsicum annuum)'da tütün mozayik virüsü (TMV), patates Y virüsü (PVY), ve hıyar mozayik virüslerine (CMV) dayanıklılığı kontrol eden genlerin belirlenmesi, genetik haritalanması ve moleküler ıslahıDoğanlar, Sami ; Frary, Anne ; Gümüş, Mustafa; Balcı, Evrim; Keçeli, Mehmet Ali
2019Bifonksiyonel katalizör ile selülozun sorbitole seçici katalitik hidrotermal elektroliziYüksel Özşen, Aslı 
2022Bilimsel iletişim birimi [2022-04-26]Binen, Ayşen ; Yavuz, Begüm ; İdin, Şükrü Merter ; Can, Gönül Kafalı ; Gürdal, Gültekin 
Sep-2013Biotechnology for enhanced nutritional quality in plantsUncu, Ayşe Özgür; Doğanlar, Sami ; Frary, Anne 
2014Birden fazla biyomolekülün algılanması için akıllı nanoyapı dizileriZareie, Hadi M.; Bulmuş, Volga 
2011Biyoaktif maddelerin kontrollu salımı için kompozit veya karışımlardan oluşan aktif yenilebilir gıda ambalaj malzemeleri geliştirilmesiYemenicioğlu, Ahmet ; Atabay, Halil İbrahim ; Uysal, İlke; Aydemir, Levent Yurdaer; Arcan, İskender; Korel, Figen ; Boyacı, Derya
2020Biyobenzetilmis nano yüzey yapıları kullanarak ıslanma ve akış kontrolüBarışık, Murat 
2017Biyobenzetim tabanlı enerji yutucu zırh sistemlerinin tasarımı ve optimizasyonuTaşdemirci, Alper ; Güden, Mustafa 
2016Biyodizel yakıtlarda alevin ötelenme (Lift-Off) mesafesi ve ateşleme gecikmesinin çalışılmasıRodriguez, Alvaro Diez 
2015Biyosentetik hibrit polimerlerin RAFT polimerizasyonu ile üretilmesi ve hücre membranıyla etkileşimlerinin vücut dışında değerlendirilmesiBulmuş Zareie, Esma Volga 
2019Biyotaklit güneş yakıt cihazı için grafen temelli elektrotlarOcakoğlu, Kasım; Çelebi, Cem ; Ünlü, Cumhur Gökhan; Tozlu, Cem
Jul-2022Boron carbon nitride nanosheets in water and wastewater treatment: A critical reviewRecepoğlu, Yaşar Kemal ; Gören, Ayşegül Yağmur ; Vatanpour, Vahid; Yoon, Yeojoon; Khataee, Alireza
2010Borun biyolojik etki mekanizması; bor metabolizmasında rol oynayan genlerin bulunmasıKoç, Ahmet ; Karakaya, Hüseyin Çağlar 
2012A call for benchmark data in mass spectrometry-based proteomicsAllmer, Jens 
Sep-2012Challenges in the preparation of optical polymer composites with nanosized pigment particles: A review on recent effortsDemir, Mustafa Muammer ; Wegner, Gerhard
Aug-2006Characterization of waterborne acrylic based paint films and measurement of their water vapor permeabilitiesTopçuoğlu, Özge; Alsoy Altınkaya, Sacide ; Balköse, Devrim