Browsing by Category Diğer

Showing results 36 to 55 of 515 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2023Bacillus cereus: A review of “fried rice syndrome” causative agentsLeong, Sui Sien; Korel, Figen ; King, Jie Hung
2006Bağımsız bileşen analizinin iletişim, imge işleme ve jeofizikteki uygulamalarıSankur, Bülent; Gençağa, Deniz; Kalkan, Olcay; Altınkaya, Mustafa Aziz 
2017Bakır mineralinin anemi durumundaki dengeleyici ve düzeltici etkisinin moleküler ve genetik düzeyde insan enterosit hücre modelinde araştırılmasıGüleç, Şükrü 
2018Bazik amino asit içeren çift-protonlanmış peptit iyonlarının gaz-fazı parçalanma mekanizmalarının kütle spektrometresi ile çalışılmasıYalçın, Talat 
2005Bazı ilaç aktif maddelerin farmasötik preparatlarda ve insan serumu gibi biyolojik sıvılarda eletktroanalitik metotlar (Voltametrik ve polarografik teknikler ile tayiniÖzkan, Sibel; Yılmaz, Selahattin ; Uslu, Bengi; Dilgin, Yusuf; Yağmur, Sultan; Süren, Esin; Akgün, Nur
2007Bazı kültür ve yabani domates,biber ve patlacan türlerinde antioksidant özelliği olan karakter için mevcut genetik varyasyonun tayin edilmesi ve bu karakterleri kontrol eden genlerin moleküler haritalanmasıFrary, Anne ; Doğanlar, Sami ; Yemenicioğlu, Ahmet ; Rusçuklu, Dane; Ökmen, Bilal ; Şığva, Hasan Özgür; Tümbilen, Yeliz; Keçeli, Mehmet Ali; Yüce, Duygu; Göl, Deniz; Kırsoy, Öyküm
2006Bazı toksik metal iyonlarının kalsit ve aragonit mineralleri ile etkileşimi sonucu oluşan karbonatların oluşum kinetikleri ve morfolojik karakteristiklerinin spektroskopik ve mikroskobik tekniklerle incelenmesiShahwan, Talal ; Eroğlu, Ahmet Emin ; Tunusoğlu, Gözde; Altay, Özge; Yılmaz, Sinan
2016Beta maritima bitkisinde tuz toleransında rol oynadığı düşünülen üç genin karakterizasyonuKarakaya, Hüseyin Çağlar 
2017Beton için yeni bir statik ve dinamik mekanik karakterizasyon metodolojisi geliştirilmesiTaşdemirci, Alper ; Güden, Mustafa ; Saatcı, Selçuk 
2007Biber (Capsicum annuum)'da tütün mozayik virüsü (TMV), patates Y virüsü (PVY), ve hıyar mozayik virüslerine (CMV) dayanıklılığı kontrol eden genlerin belirlenmesi, genetik haritalanması ve moleküler ıslahıDoğanlar, Sami ; Frary, Anne ; Gümüş, Mustafa; Balcı, Evrim; Keçeli, Mehmet Ali
2014Biberde kök-uru nematoduna dayanıklılık sağlayan N geninin haritalanması ve moleküler ıslahıFrary, Anne ; Söğüt, Mehmet Ali; Doğanlar, Sami 
2019Bifonksiyonel katalizör ile selülozun sorbitole seçici katalitik hidrotermal elektroliziYüksel Özşen, Aslı 
2022Bilimsel iletişim birimiBinen, Ayşen ; Yavuz, Begüm ; İdin, Şükrü Merter ; Can, Gönül Kafalı ; Gürdal, Gültekin 
Sep-2013Biotechnology for enhanced nutritional quality in plantsUncu, Ayşe Özgür; Doğanlar, Sami ; Frary, Anne 
2014Birden fazla biyomolekülün algılanması için akıllı nanoyapı dizileriZareie, Hadi M.; Bulmuş, Volga 
2011Biyoaktif maddelerin kontrollu salımı için kompozit veya karışımlardan oluşan aktif yenilebilir gıda ambalaj malzemeleri geliştirilmesiYemenicioğlu, Ahmet ; Atabay, Halil İbrahim ; Uysal, İlke; Aydemir, Levent Yurdaer; Arcan, İskender; Korel, Figen ; Boyacı, Derya
2020Biyobenzetilmis nano yüzey yapıları kullanarak ıslanma ve akış kontrolüBarışık, Murat 
2017Biyobenzetim tabanlı enerji yutucu zırh sistemlerinin tasarımı ve optimizasyonuTaşdemirci, Alper ; Güden, Mustafa 
2016Biyodizel yakıtlarda alevin ötelenme (Lift-Off) mesafesi ve ateşleme gecikmesinin çalışılmasıRodriguez, Alvaro Diez 
2012Biyolojik-kimyasal reaksiyonların benzetimi için Monte Carlo teknikleriAltınkaya, Mustafa Aziz ; İnal, Fikret ; Baran, Yusuf