Browsing by Project

Showing results 1006 to 1105 of 1107 < previous   next >
Title
Türk Düğümlü Halı Dokuma Makinası İçin Düğüm Atma Mekanizması Prototip İmalatı ve Testleri
Türk Mikroalg Koleksiyonuna Ait Dokuz Mikroalg Suşunun Biyokütle ve Yağ Üretkenliklerinin Belirlenmesi
Türk Mikroalg Koleksiyonuna Ait Üç Mikroalg Suşunun Biyokütle ve Protein Üretkenliklerinin Belirlenmesi
Türk Zeytinyağlarında Sağlık ve Kalite ile İlgili Kriterlerinin Belirlenmesi
Türkiye Balları Için Atomik Ve Moleküler Spektrometrik Teknikler Kullanılılarak Kemometrik Sınıflandırma Stratejileri Geliştirilmesi
Türkiye Kara ve Deniz Sınırları için Orta Ölçek Atmosferik Veritabanı Geliştirilmesi
Türkiye'de Gerçekleştirilen Jeotermal Enerji Projelerinin Temiz Enerji Bağlamında Değerlendirilmesi: Balçova Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi-İzmir ve Kızıldere Jeotermal Santrali-Denizli
Türkiye'de Tarihsel Süreç İçinde Yapı Sektöründe Teknoloji Transferi ve Yerel Koşullara ve Tasarım Sürecine Adaptasyonu
Türkiye'de Yetişen Bazı Bitkilerin Antioksidan ve Antibikrobiyal Özelliklerinin Tesbiti
Türkiye’de Gediz Graben’Inde Yüksek Sıcaklıklı Jeotermal Enerji Sistemlerinin Sürdürülebilir Gelişimi Için Jeotermal Akışkanlarda Bor Yönetimi
Türkiye’de Yetiştirilen Üzümlerden Elde Edilen Şarapların Karakterizasyonu: Organik asit ve Şeker Kompozisyonlarının belirlenmesi
Tıbbi ve Endüstriyel Bitkilerin Değerlendirilmesi
Uçucu Kül ve Doğal Zeolitin Beraber Kullanılarak Borun Atık Sulardan Uzaklaştırılması
Uçucu Külden Üretilmiş Yapay Agreganın Kendiliğinden Yerleşen Betonun Reolojisine Etkileri
Ultra İnce Geçiş Metali Dikalkojenitleri, III-V Grubu Bileşikleri ve Bunların Heteroyapıları
Ultra-Dence Unsupervised Heterogeneous Wireless Cloud Coded Networks for 5G/B5G (RECENT)
Ultrafiltrasyon Membranlarının Protein Kirlenme Direncini Artırmak İçin Yeni Bir Yüzey Modifikasyon Yöntemi Geliştirilmesi ve Membranların Performansının Peynir Altı Suyu Filtrasyonunda Test Edilmesi
Ultrafiltrasyon Mikrofiltrasyon Seramik Kompozit Filtrelerin Biyoteknoloji Uygulamaları için Hazırlanması
Ulusal Kavun (Cucumis melo) Koleksiyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin ve Antioksidant İçeriğinin Belirlenmesi
Understanding the roles of mammalian sialidases in glycolipid catabolism (Catabolic sialidases)
Urla İlçesi Banka ATM Tuş Takımlarının ve Trafik Lambası Tuş/Sensörlerinin Mikrobiyal Yapısının Metagenomik Yöntemlerle Araştırılması
Urla İlçesi Tarımsal Alanlarının Dönüşümünün Analizi
UV Işın Yayan Diyotların (UV-LEDS) Taze Sıkılmış Elma Suyunun Pastörizasyonunda Alternatif Bir Teknoloji Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
UV-C Işığının Çilek Suyu Kalitesi ve Raf Ömrü Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi
UV-C Işınlama ve Kombine Ilımlı Isıl İşlem Uygulanmış Çilek Suyunun Biyoaktif Bileşiklerinin In-Vitro Biyoerişebilirliklerinin Araştırılması
Uyarıcı Cevaplayabilen PEG-Peptid Konjugatı Bazlı Kürkümin Taşıyıcı Sistemi Geliştirilmesi
Uydu Bileşenlerinin Konumlandırmasına Yönelik ve Yüksek Katlanma Oranına Sahip Katlanabilir Direk Mekanizmaları Tasarımı
Uzun Kodlamayan RNA ve Protein Etkileşimlerinin İrdelenmesi
Uzun Metin Belgesi Sınıflandırması için Transformatörlerin Yerel Dikkat Haritalarının İyileştirilmesi
Üç Boyutlu Doku Kültürü Tekniği ile Çoğaltılan Meme Kanseri Hücrelerinin Düzenli Uygulanan Mekanik Kuvvet Varlığında Yapı ve Davranışlarının İncelenmesi
Üç Boyutlu Model Kullanılarak Tarihi Yapılardaki Mimari Değişimlerin Analizi
Üç Boyutlu Yazıcı ile Mikroakışkan Cihaz Üretimi
Üçlü Alaşım HgxCd1-xTe Yarı-İletken Kolloidal Nanokristallerde Eksiton Spektroskopisi ve Dinamiğinin Nanokristal Kompozisyonu ile İlişkisinin Araştırılması
Ülseratif Kolit ve Crohn Inflamatuvar Bağırsak Hastalıklarının Ayrıştırıcı Klinik Tanısında Kullanılacak Yenilikçi Bir Moleküler Yöntem Geliştirilmesi
Ülseratif Kolit ve Crohn Inflamatuvar Bağırsak Hastalıklarının Ayrıştırıcı Klinik Tanısında Kullanılacak Yenilikçi Bir Moleküler Yöntem Geliştirilmesi
Üstüniletkenlerdeki Josephson Girdap Akısının Terahertz Işıması
Üzüm Çekirdeği Özütü İçeren Fonksiyonel Yenebilir Filmlerin Geliştirilmesi Ve Çeşitli Gıdalara Uygulanması
Vanadyum Oksit İnce Filmlerinin Büyütülmesi ve Sıcaklık-Direnç Karakteristiği
VO2’nin Termal Fırınlama Yöntemi ile Üretimi ve Karakterizasyonu
VO2’nin Termal Fırınlama Yöntemi ile Üretimi ve Karakterizasyonu
Yabani Bir Domates Türü Olan Lycopersicon Hirsutum’un Genetik Potansiyelinin Sofralık Domates Islahı İçin Araştırılması ve Kullanımı
Yağ Karışımlarının İnteresterifikasyon İşleminin Mid-İnfrared Spektroskopi ile İzlenmesi
Yakın Enfraruj Spektrometresi ile Zeytinyağı Tağşişinin Kolay ve Hızlı Tespiti İçin Genetik Algoritmalara Dayalı Kemometrik Metodlar Geliştirilmesi
Yakıt Hücresi Uygulamaları İçin Susuz Polimer Elektrolit Membranlarının Geliştirilmesi
Yakıt Oxygenate olarak kullanılan MTBE'nin Kliptonitçe Zengin Doğal Zeolite Adsorpsiyonunun İnc.
Yandex Trafik Durumu Haritalarından Güncellenen Bilgiden Zaman-Serisi Veri Analizi Yöntemi ile Yollarda Genelleştirilmiş ve Kategorik Hizmet Seviyesi Bilgisinin Yerine Geçen Parametrenin Elde Edilmesi: İzmir Kenti Örneği
Yanma Süreçlerinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Oluşumunun Modellenmesi
Yapay Grafen Nanoyapılarda Çok Elektron Kuantum Etkileri
Yapay Grafen Nanoyapılarda Çok Elektron Kuantum Etkileri
Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) Tabanlı Maliyet Hesaplaması: Uygulama, Standartlar ve Gereksinimlerin İncelenmesi
Yapılar Üzerindeki Patlama Etkilerini Doğrudan Basınç Dalgası ile Oluşturan Bir Deney Düzeneği (DBDDD) Tasarımı ve İmalatı
Yara Tedavisinde Kullanılmak Üzere Biyoaktif ve Antimikrobiyal Özellikte Bir Dermal Deri İkamesi Geliştirilmesi ve Yara Tedavi Potansiyelinin in vitro ve in vivo Ortamlarda Araştırılması
Yarı-Uçucu Organik Bileşiklere Maruziyetin Kişisel Bir Pasif Örnekleyici Malzeme Kullanılarak Belirlenmesi
Yarımada Yüksek Rüzgar Ölçüm Direği
Yarımada Yüksek Rüzgar Ölçüm Direği
Yaşlı Bireylerin Park Kullanımlarına Fiziksel ve Sosyal Çevrenin Etkileri
Yeni 2'-Alkil Türevlendirilmiş Klavuzon Türevlerinin Sentezlenmesi ve Potansiyel Anti-Kanser Özelliklerinin Belirlenmesi
Yeni 5,6-Dihidro-2h-Piran-2-On Türevlerinin Kanserli Ve Sağlıklı Pankreas Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik Aktivitelerinin Mekanistik İncelenmesi
Yeni alt-bileşenlerinin geliştirilmesi ile iyileştirilmiş başarımlı bir haptik sistem tasarımı (HİSS)
Yeni Bir Manyetik İmmünoassay Platformunun Geliştirilmesi
Yeni İsoindol Türevlerinin Anti Kanser Aktivitelerinin İncelenmesi
Yeni Nesil Dielektrik/Metal/Dielektrik Saydam İnce Film Olarak ZTO / Ag / ZTO Elektrotların Elektriksel Tavlanması
Yeni Nesil İki Boyutlu Malzemelerde Termoelektrik Verimin Nanoyapılandırma ile Artırılması
Yeni Nesil Mitokondriye Yönlendirilmiş Bis-Ftalosiyanin Fotosensitizerlerin Hücre Ölümü Üzerindeki Rolünün Işık Etkisi Altında Nicel ve Nitel Olarak Belirlenmesi
Yeni Tanı ve Dirençli Kronik Miyeloid Lösemi Hastalarında Bioaktif Sfingolipid Genlerinin Ekspresyon ve Protein Düzeyleri ve Klinik Seyire Etkileri
Yeni Tasarlanan İpek Benzeri Proteinin Üretiminin Optimizasyonu
Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Elektromekanik Enerji Dönüşüm Prensiplerinin Modellenmesi ve Test Edilmesi
Yerel ve/veya İthal Bayer Alüminadan Yüksek Mekanik Özelliklerde Seramik Fayans Geliştirilmesi.
Yerelde İstenmeyen Arazi Kullanımlarının Yer Seçimi Süreçlerindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Yoğun Çok Girişli Çok Çıkışlı Sistemler için Kullanıcı Çizelgeleme Algoritması ve Limitli Geri Besleme Linki Tasarımı
Yonga Üstü Laboratuvar Platformu ile Viral RNA’nın Otomatik Algılanması
Yonga Üstü Laboratuvar Platformunda Otomatize Elisa Protokolleri Kullanarak Kreatinin Kantitatif Analizi
Yüksek Balistik Dayanımlı Kompozit Hafif Zırh Malzemelerin Geliştirilmesi
Yüksek Boşluklu Bor Karbüre Alüminyum İnfiltrasyonunun İncelenmesi
Yüksek Enerji Yutma Kapasitesine Sahip Çimento Esaslı Kompozit Geliştirilmesi Ve Yeni Nesil Beton Otokorkuluk Üretimine Uygulanması
Yüksek Enerji Yutma Kapasitesine Sahip Çimento Esaslı Kompozit Geliştirilmesi Ve Yeni Nesil Beton Otokorkuluk Üretimine Uygulanması
Yüksek Glikoza Bağlı Sistemik ve Kolonik Enflamasyonun In Vitro Olarak İncelenmesi
Yüksek İvmeli Uygulamalarda Konum Takip Hassasiyetinin Artırılmasında Kullanılması için Robot Mekanizmalarınının Analitik Direngenlik Modeli Oluşturulması ve Doğrulanması
Yüksek Yapıların Pürüzlülük ve Rüzgar Enerjisi Üretimine Etkisi
Yün Keratini Bazlı Hidrojellerin Hazırlanmasına Yönelik Ön Çalışma
Yüzer Rüzgar Türbini Model Tasarımı
Yüzer Rüzgar Türbinlerinde Performans Tespiti
Yüzer Rüzgâr Türbini Salınım Dinamiği Ve Performansının Deniz Dalgaları Ve Aşırı Rüzgar Hızları Altında İncelenmesi
Yüzey Plazmonları Ile Inorganik Perovskitlerin Güçlü Birleştirilmesi
Yüzey Üzerinde Oluşturulan Biyobenzetim Temelli Nano Ölçekli Yapıların Boyutlarının Yüzey Yük Yoğunluğuna Olan Etkisinin Modellenmesi
Zaman-Frekans Aralığında, Bağımsız Bileşen Analizi ve Dalgacık Dönüşümü Kullanılarak Ses İşaretlerinin Gözü Kapalı Ayrıştırılmasının ve Tanımlanmasının Sayısal İşaret İşlemcilerle, Gerçek Zamanda Gerçeklenmesi
Zaman-Uzamsal İmzaya Dayalı Güvenli Çok-Girişli Çok-Çıkışlı Kablosuz Haberleşme Sistemi
Zeolitler Üzerinde Fotokimyasal Dehidrojenasyon ve Oksidasyon Tepkimeleri
Zeolitlerin Sağlık Üzerindeki Etkilerinin Hücresel ve Moleküler Düzeyde Belirlenmesi
Zeytin Budama Atıklarında Kritik Altı Su Kullanılarak Likit Fazda Değerli Kimyasalların Eldesi
Zeytin Budama Atıklarından Hemiselüloz Özütlenmesi
Zeytin Dalı ve Yapraklarından Kritik Altı ve Kritik Üstü Etanol ile Biyo-yağ Üretimi
Zeytin Karasuyunun Arıtılmasında Kök Yüzdürme Yöntemi ile Vetiveria Zizanioidies ve Cyperus Alternifolius'un Kullanım Olanakları
Zeytin Meyvesinin Fenolik Profilinin Değişik Hasat Zamanlarına göre Değişiminin Belirlenmesi
Zeytinyağlarin Yağ Asidi Alkil Esterleri, 1,2 Diasil Gliserol ve Pigment İçeriğinin Tağşiş Kriteri Olarak Uygulanabilirliği ve FTIR Spektroskopi İle Tahmini
Zeytinyağlarin Yağ Asidi Alkil Esterleri, 1,2 Diasil Gliserol ve Pigment İçeriğinin Tağşiş Kriteri Olarak Uygulanabilirliği ve FTIR Spektroskopi İle Tahmini
Zeytinyağı İmalethanesi Atıksuları ile Evsel Atıksuların Anaerobik Birlikte Arıtılabilirliği
Zihinsel Aktivitelerin Tanınması için Elektroensefalografi Kanallarının Aktiviteye Özgü Uyumlarının Zamansal Organizasyonuna Dayalı Yeni Yöntemler
Zirkonya Nano Tanecik Sentezi ve Karakterizasyonu
ß-Hekzosaminidaz A Ve Sialidaz Enzim Eksikliği Olan Farelerde Beyin Lipid Profilinin Çikarilmasi