Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 20 of 1000  next >
Title
12/15-Lipoxygenase enzimlerinin elektronik yapısı
1950’lerde Kurulmuş Türkiye Şeker Fabrikaları’nda Sosyo-Mekansal Alan Çalışması
2,4-Enin Oksiranların Grignard Reaktifleri ile Demir ve Bakır Katalizli 1,5-(SN2'')-Sübstitüsyon Tepkimeleri
2,4-Enin Oksiranların Pd-Katalizli Alkoksikarbonilasyon Tepkileri
2,5-diketo-D-gluconate enziminin termal ısıya dayanıklılık ve enzimatik özelliklerinin araştırılıp iyileştirilmesi
2-4-Eninlerin Geçiş Metal Katalizli Alkoksikarbonilasyon ve C-C Kenetlenme Tepkimeleri, Oluşan Fonksiyonel Vinilalen Ürünlerin Altın Katalizli Tepkimeleri
2nd Generation Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIREplus)
3D Yazıcılar İle Mekanizma Basılması
5-Substitüentli alfa-beta-Doymamış Laktonların Sentezlenmesi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
5.8GHz Doppler Radarı için Meta-Malzeme Anten Tasarımı
6-Bisikloaril substitentli (R)-5,6-dihidro-2H-pyran-2-on türevlerinin anti-tümör özellikleri: Laboratuvardan klinik öncesi çalışmalara.
AB Sınıfı Güç Amfilerinde Çalışma Frekansı ve Verim İlişkisinin İncelenmesi
Açık Deniz Rüzgar Türbinleri İçin Yüzer Platform Model Tasarımı
Adaptation of Uniform Wind Atlases: Case Study of Turkey
Aday kodlamayan RNA'ların HeLa hücrelerinde hücre içi lokalizasyonlarının belirlenmesi
Adsorpsiyonlu ısı pomplarının ısı transfer özelliklerinin artırılmasına yönelik ısı iletkenliği yüksek indirgenmiş grafen oksit sentezi
Afrika Yeşil Maymunu CV-1 Hücre Hatlarında, HIV-1 Tat Proteini Varlığında Üretilen SLPI Proteininin İnsan Hücre Hatlarındaki Üretiminin İncelenmesi ve HIV-1 LTR Promotoruna Etkisinin Araştırılması
AG-07 Molekülünün Nekrotik Hücre Ölümü Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması
Akustik Emisyon Vasıtasıyla Pasif Süreç Gözetimi