Total Visits

Views
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Açık Erişim Politikası1892
Dspace@IZTECH Rehberi1810
Leadership in Open Access Arena in Turkey and Effect of OpenAIRE2020 Project1367
Hizmet kalitesi ölçülebilir mi?1205
An analytical study of the design potentials in kinetic architecture1033
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Açık Erişim Yönergesi988
Etkili makale ve bildiri hazırlama teknikleri962
Brain dynamics and memory enhancement: Memristor based models765
2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri: Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri646
Türkiye’de üniversite kütüphaneleri: Mevcut durum ve gelecek642