Total Visits

Views
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Açık Erişim Politikası1609
Dspace@IZTECH Rehberi1552
Leadership in Open Access Arena in Turkey and Effect of OpenAIRE2020 Project1313
Hizmet kalitesi ölçülebilir mi?1089
An analytical study of the design potentials in kinetic architecture939
Etkili makale ve bildiri hazırlama teknikleri870
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Açık Erişim Yönergesi771
Brain dynamics and memory enhancement: Memristor based models695
Türkiye’de üniversite kütüphaneleri: Mevcut durum ve gelecek577
2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri: Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri569