Total Visits

Views
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Açık Erişim Politikası2009
Dspace@IZTECH Rehberi1910
Leadership in Open Access Arena in Turkey and Effect of OpenAIRE2020 Project1376
Hizmet kalitesi ölçülebilir mi?1248
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Açık Erişim Yönergesi1127
An analytical study of the design potentials in kinetic architecture1097
Etkili makale ve bildiri hazırlama teknikleri983
Brain dynamics and memory enhancement: Memristor based models815
2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri: Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri692
Türkiye’de üniversite kütüphaneleri: Mevcut durum ve gelecek663