Total Visits

Views
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Açık Erişim Politikası1618
Dspace@IZTECH Rehberi1559
Leadership in Open Access Arena in Turkey and Effect of OpenAIRE2020 Project1319
Hizmet kalitesi ölçülebilir mi?1090
An analytical study of the design potentials in kinetic architecture939
Etkili makale ve bildiri hazırlama teknikleri876
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Açık Erişim Yönergesi779
Brain dynamics and memory enhancement: Memristor based models697
Türkiye’de üniversite kütüphaneleri: Mevcut durum ve gelecek583
2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri: Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri579