Toplam Ziyaretler

Görüntülemeler
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Açık Erişim Politikası2013
Dspace@IZTECH Rehberi1913
Leadership in Open Access Arena in Turkey and Effect of OpenAIRE2020 Project1377
Hizmet kalitesi ölçülebilir mi?1248
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Açık Erişim Yönergesi1130
An analytical study of the design potentials in kinetic architecture1100
Etkili makale ve bildiri hazırlama teknikleri984
Brain dynamics and memory enhancement: Memristor based models820
2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri: Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri699
Türkiye’de üniversite kütüphaneleri: Mevcut durum ve gelecek665