Toplam Ziyaretler

Görüntülemeler
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Açık Erişim Politikası1610
Dspace@IZTECH Rehberi1554
Leadership in Open Access Arena in Turkey and Effect of OpenAIRE2020 Project1314
Hizmet kalitesi ölçülebilir mi?1089
An analytical study of the design potentials in kinetic architecture939
Etkili makale ve bildiri hazırlama teknikleri871
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Açık Erişim Yönergesi774
Brain dynamics and memory enhancement: Memristor based models695
Türkiye’de üniversite kütüphaneleri: Mevcut durum ve gelecek578
2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri: Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri570