Total Visits

Views
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Açık Erişim Politikası1965
Dspace@IZTECH Rehberi1874
Leadership in Open Access Arena in Turkey and Effect of OpenAIRE2020 Project1374
Hizmet kalitesi ölçülebilir mi?1236
An analytical study of the design potentials in kinetic architecture1074
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Açık Erişim Yönergesi1070
Etkili makale ve bildiri hazırlama teknikleri976
Brain dynamics and memory enhancement: Memristor based models793
2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri: Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri678
Türkiye’de üniversite kütüphaneleri: Mevcut durum ve gelecek656