Total Visits

Views
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Açık Erişim Politikası1734
Dspace@IZTECH Rehberi1658
Leadership in Open Access Arena in Turkey and Effect of OpenAIRE2020 Project1327
Hizmet kalitesi ölçülebilir mi?1150
An analytical study of the design potentials in kinetic architecture987
Etkili makale ve bildiri hazırlama teknikleri898
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Açık Erişim Yönergesi876
Brain dynamics and memory enhancement: Memristor based models728
Türkiye’de üniversite kütüphaneleri: Mevcut durum ve gelecek601
2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri: Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri598