Show simple item record

dc.contributor.authorMercan, Gizem
dc.contributor.authorAkgündüz, Evrim
dc.contributor.authorKılınççeker, Onur
dc.contributor.authorChallenger, Moharram
dc.contributor.authorBelli, Fevzi
dc.date.accessioned2018-12-12T13:31:12Z
dc.date.available2018-12-12T13:31:12Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationMercan, G., Akgündüz, E., Kılınççeker, O., Challenger, M., and Belli, F. (2018, September 10-12). Android uygulaması testi için ideal test ön çalışması. A. Tarhan and Murat E. (Eds.), Paper presented at 12th Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS 2018; Istanbul; Turkey.en_US
dc.identifier.issn1613-0073
dc.identifier.urihttp://ceur-ws.org/Vol-2201/UYMS_YTM_2018_paper_48.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/7039
dc.description.abstractThis paper proposes a hybrid method combining well-known holistic test and mutation testing in software testing for Graphical User Interface (GUI) testing of an android application. Moreover, this hybrid method satisfies requirements of ideal testing that is well known and important in software testing. Presence and absence of GUI based faults are tested within this work experimentally and comparatively in the scale of given or constructed model. First step of the method is modeling the given GUI of android application by Finite State Machine (FSM) and then converting this FSM to Regular Expression (RE). Then, test sequences are generated from a context table that is obtained analysis of the RE model. This process defines first part of the Holistic Testing namely positive testing. In second part called negative testing, the test sequence generation procedure is applied mutants of the FSM obtained after applying selected mutation operators. The generated test sequences from original and mutant models are executed on mutant and original android applications respectively. Test sequences are filtered by using pre-defined selection criteria for both positive and negative testing to achieve ideal test suites that are satisfying requirements of the ideal testing.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı yazılım testi alanında yaygın olarak kullanılan Bütünsel Test (Holistic Test) ve Mutasyon Testi (Mutation Testing) yöntemlerinin kullanılarak model tabanlı melez bir yöntemin Android uygulamalarının Grafiksel Kullanıcı Arayüz (GKA) testi için öne sürülmesidir. Ayrıca bu melez yöntem test alanında bilinirliği yüksek İdeal Test’in (Ideal Test) gereksinimlerini sağladığı için ayrı bir öneme sahiptir. Öne sürülen melez yöntem sayesinde sistem içindeki kullanıcı arayüz merkezli hataların model ölçeğinde varlığı veya yokluğu, karşılaştırmalı ve deneysel çalışmalar çerçevesinde test edilmiştir. Yöntemin ilk adımı olarak verilen uygulamanın kullanıcı arayüzü bir Sonlu Durum Makinası (SDM) ile modellenmekte ve ardından bu SDM bir Düzenli İfade’ye (Dİ) dönüştürülmektedir. Ardından elde edilen Dİ analizden geçirilerek bağlam tabloları ile ifade edilmekte ve bu tablolar vasıtası ile test dizileri üretilmektedir. Bu işlem pozitif testi tanımlamaktadır. Negatif test için ise aynı işlem SDM’lerden elde edilen mutantlara uygulanmakta ve test dizileri elde edilmektedir. Negatif ve pozitif test için elde edilen test dizileri karşılıklı olarak kod tabalı mutasyonla elde edilen mutantlara ve hatasız sisteme uygulanmaktadır. Test sonuçları tanımlanacak olan test seçim kriterlerine göre bir süzgeçten geçirilmekte ve hem pozitif hemde negatif test için süzgeçten geçirilen test kümeleri elde edilmektedir. Bu işlem sonundaen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherCEUR Workshop Proceedingsen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAndroid applicationen_US
dc.subjectIdeal testen_US
dc.subjectGUI testingen_US
dc.subjectTest generationen_US
dc.subjectHolistic testen_US
dc.subjectFinite state machineen_US
dc.titleAndroid uygulaması testi için ideal test ön çalışmasıen_US
dc.title.alternativeIdeal test for android testing: Preliminary worken_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.contributor.authorIDTR125949en_US
dc.contributor.iztechauthorBelli, Fevzi
dc.relation.journal12th Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS 2018en_US
dc.contributor.departmentIzmir Institute of Technology. Computer Engineeringen_US
dc.identifier.volume2201en_US
dc.identifier.scopusSCOPUS;2-s2.0-85053662320
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record