Show simple item record

dc.contributor.advisorGüden, Mustafaen_US
dc.contributor.advisorTaşdemirci, Alperen_US
dc.contributor.authorCanbaz, İlker
dc.date.accessioned2018-07-10T13:55:49Z
dc.date.available2018-07-10T13:55:49Z
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.citationCanbaz, İ. (2018). The effect of material strain rate sensitivity on the shock deformation of an aluminum corrugated core. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/6912
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Mechanical Engineering, Izmir, 2018en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 62-66)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractThe effect of the material model on the crushing behavior of a layered 1050 H14 aluminum corrugated sandwich structure was investigated numerically as function of velocity (0.0048, 20, 60, 150 and 250 m s-1) using three different material models; elastic-perfectly plastic (model I), elastic-strain hardening (model II) and elastic-strain and strain rate hardening (model III). Three-dimensional finite element models were developed in the explicit finite element code of LS-DYNA. Between 0.0048 m s-1 and 20 m s-1, the numerically calculated stresses at the impact and distal end were almost the same and in equilibrium, showing a “quasi-static homogenous mode”. The deformation mode at 60 m s-1 was a “transition mode” and between 150 and 250 m s-1 a shock mode in which the layers were crushed sequentially. The numerical study showed that the strain and strain rate hardening models tended to induce non-sequential layer crushing. The collective layer crushing was also more pronounced in the material model II and III than the material model I. For low strain hardening aluminum alloys and similar materials, the effect of strain hardening in increasing plateau stress was more significant than the strain rate hardening at the quasi-static velocity, while both strain hardening and strain rate hardening effect increased with increasing velocity. The stress reduction by the inclusion of imperfections however declined with the velocity since the samples started to deform near the impact end as the velocity increased.en_US
dc.description.abstractÇok katmanlı 1050 H14 alüminyum dalgalı sandviç yapının malzeme modelinin, ezilme davranışı üzerindeki etkisi nümerik olarak incelendi. Farklı hızlarda (0.0048, 20, 60, 150 ve 250 m s-1) üç farklı malzeme modeli, elastik-mükemmel plastik (model I), elastik-gerinim sertleşmesi (model II), elastik gerinim ve gerinim oranı sertleşmesi (model III) kullanılarak araştırma gerçekleştirildi. LS-DYNA programının açık dinamik sonlu eleman kodu kullanılarak üç boyutlu sonlu eleman modelleri geliştirildi. 0.0048 m s-1 ve 20 m s-1 arasında darbe ucundan ve uzak uçtan nümerik olarak hesaplanıp elde edilen stres değerlerinin neredeyse eşit olması bu hız aralığındaki deformasyon modunun yarı statik homojen mod olduğunu gösterdi. Deformasyon modu 60 m s-1 hızda geçiş modu iken 150 ve 250 m s-1 arasında şok modu olup numune katmanları ardışık olarak ezilmiştir. Elastik-gerinim sertleşmesi (model II), elastik gerinim ve gerinim oranı sertleşmesi (model III) modelleri ardışık olmayan katman ezilmesi eğilimi göstermiştir. Ayrıca toplu katman ezilmesi durumu II ve III numaralı malzeme modellerinde I numaralı malzeme modeline göre daha fazla meydana gelmiştir. Düşük pekleştirmeli alüminyum ve benzeri malzemeler için yarı statik hızda gerinim sertleşmesinin plato geriliminin artması üzerindeki etkisi, gerinim sertleşmesi oranının etkisinden daha fazladır. Hızın artmasıyla birlikte gerinim sertleşmesi ve gerinim sertleşmesi oranının etkisi artmaktadır. Ayrıca hız arttıkça numune darbe ucuna yakın yerden deforme olmaya başladığından kusurlu katmandan kaynaklanan ilk ezilme stresindeki düşüş miktarı da azalır.en_US
dc.format.extentxi, 66 leavesen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBallistic impacten_US
dc.subjectSandwich structuresen_US
dc.subjectAluminumen_US
dc.subjectStrain rateen_US
dc.subjectDynamic deformationen_US
dc.titleThe effect of material strain rate sensitivity on the shock deformation of an aluminum corrugated coreen_US
dc.title.alternativeDalgalı bir alüminyum dolgu yapısında gerinim duyarlılığının şok deformasyonuna etkisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIzmir Institute of Technology. Mechanical Engineeringen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record