Show simple item record

dc.contributor.authorKavzak, Deniz
dc.contributor.authorAyav, Tolga
dc.contributor.authorBelli, Fevzi
dc.date.accessioned2016-12-01T12:32:16Z
dc.date.available2016-12-01T12:32:16Z
dc.date.issued2016-10
dc.identifier.citationKavzak, D., Ayav, T., and Belli, F. (2016, October 24-26). Neden-sonuç çizgelerinden test girişlerinin oluşturulması. S. Bilgen, A. Çoşkunçay and A. Koçyiğit (Eds.), Paper presented at the Proceedings of the 10th Turkish National Software Engineering Symposium, Canakkale, Turkey.en_US
dc.identifier.issn1613-0073
dc.identifier.urihttp://ceur-ws.org/Vol-1721/UYMS-YTM_2016_paper_12.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/2563
dc.description.abstractNeden-sonuç çizgeleri çok bilinen gereksinim tabanlı yazılım test yöntemlerinden biri olduğu halde Myers tarafıdan önerildiği 1979 yılından beri bu çizgelerden test girişleri üretilmesi konusunda yeterince kapsamlı çalışma yap lmam ıştır. Bu bildiri, çizgelerin Boole ifadelerine dönüştürülmesini ve Boole ifadelerinin testi için önerilmiş olan MI, MAX-A ve CUTPNFP stratejilerini kullanarak test girişleri üretilmesini önermektedir. Mutasyon analizi kullanılarak bu yöntemlerin hata ortaya çıkarma başarımları ölçülmüş ve Myers' n önerdiği orijinal test üretme yöntemiyle kıyaslanmıştır.
dc.description.abstractCause-eff ect graphing is a well-known requirement based testing technique. However, since it was introduced by Myers in 1979, there seems not to have been any su ciently comprehensive studies to generate test cases from these graphs. This paper proposes to convert cause-e ffect graphs into Boolean expressions and nd out the test cases using test input generation techniques for Boolean expressions, such as MI, MAX-A and CUTPNFP. Mutation analysis is used to compare the fault detection capabilities of these techniques and the results are also compared to the Myers' original test generation technique.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherCEUR Workshop Proceedingsen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSoftware testingen_US
dc.subjectCause-effect graphen_US
dc.subjectModel-based testingen_US
dc.titleNeden-sonuç çizgelerinden test girişlerinin oluşturulmasıen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.contributor.authorIDTR225853en_US
dc.contributor.authorIDTR114453en_US
dc.contributor.iztechauthorAyav, Tolga
dc.contributor.iztechauthorBelli, Fevzi
dc.relation.journalProceedings of the 10th Turkish National Software Engineering Symposiumen_US
dc.contributor.departmentİYTE, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume1721en_US
dc.identifier.startpage142en_US
dc.identifier.endpage153en_US
dc.identifier.scopusSCOPUS:2-s2.0-84996593750
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record