Now showing items 1-1 of 1

    • OpenAIRE: Açık Bilim İçin Yeni Bir Ufuk 

      Gürdal, Gültekin (2016-02-10)
      -- OpenAIRE2020 Türkiye Yardım Masası -- ANKOS AEKA -- Neden Açık Araştırma? -- Açık Erişim (AE) yeni ve yenilik yaratacak araştırma çıktılarını çevrim içi ve ücretsiz kullanma hakkıdır. -- Teknolojinin Mümkün Kıldığı ...